Våra case

Detektera smörjproblem med Airius trådlösa vibrationssensor

Bristande smörjning är en vanlig grundorsak till lagerskador och lagerhaverier. Det är därför viktigt att vibrationssensorn kan detektera vibrationssignaler i det frekvensområde som ofta uppstår till följd av otillräcklig smörjning – vanligtvis väl över 1 kHz.

Lagerskada i råkvarn

Denna fallstudie handlar om upptäckten av en skadad rullhållare i en växellåda som driver en råkvarn i cementfabriken Hoang Mai i Vietnam.

Drevskada på mesaugn

Denna fallstudie beskriver upptäckten av en skada på ett drev på en utgående axel, upptäckt under ett kapacitetstest med varvtalsökning.

Tillståndskontroll på drivenheter till monteringslinjer

Detta case beskriver onlineövervakningen av motorer och växellådor som driver produktionskritiska monteringslinjer i fabriken hos en stor brittisk biltillverkare.

Lagerskada på drivaxel i kulkvarn

Med hjälp av HD-teknologi övervakar den bulgariska kopparproducenten Asarel Medet AD den mekaniska konditionen på kritisk utrustning i en dagbrottsgruva med tillhörande flotationsanläggning. I detta case beskrivs upptäckten av en ytterringsskada i en kulkvarn med flera månaders förvarningstid.

Lagerskador på pressvals

På rumänska pappersbruket Vrancart S.A. är onlinesystemet Intellinova Compact med HD-teknologi installerat för övervakning av presspartiet på pappersmaskinen K25. Detta case gäller upptäckten av lagerskador på en av pressvalsarna och visar utvecklingen av skadan under en period på cirka sex veckor.

Framgångsrik ronderingsmätning på kulkvarn

I det här caset beskrivs hur det norska gruvbolaget Rana Gruber övervakar den mekaniska konditionen på en produktionskritisk kulkvarn med hjälp av handinstrumentet Leonova Emerald och DuoTech accelerometrar.

Kugg- och lagerfel på flerstegsväxellåda

Denna case study, en del av ett omfattande projekt som undersökt och fastställt bästa praxis för övervakning av växellådor med HD-teknologi, handlar om tillståndskontroll på en flerstegsväxellåda i en massafabrik.

Onlineövervakning på roterugn

Denna anläggning för materialbehandling bytte ut sitt tidigare vibrationsövervakningssystem på roterugnens trumma mot onlinesystemet Intellinova Compact efter en framgångsrik testinstallation med mätmetoden SPM HD.

Mätningar med HD-teknologi på guskvals

Denna case study visar jämförande mätningar mellan SPM HD och HD ENV på lagret till en guskvals i pappersmaskinen K25 på det rumänska pappersbruket Vrancart S.A. Adjud.

Ytterringsskada på Chemi-Washer

Denna fallstudie från den bulgariska massafabriken Svilocell handlar om upptäckten av en lagerskada genom ronderingsmätning av driftskonditionen på en Chemi-Washer med hjälp av handinstrumentet Leonova Diamond.

Lagerövervakning online på autogen kvarn

I denna fallstudie från bulgariska kopparproducenten Aurubis används stötpulsteknologin SPM HD för att övervaka lagren på drivaxeln till en produktionskritisk autogen kvarn i flotationsanläggningen.

Extremt lång förvarningstid på torktrumma

Ett internationellt kemiföretag i Finland har övervakat konditionen på långsamtroterande torktrummor sedan 2012 med hjälp av HD-teknologi. I denna case study beskrivs upptäckten av en lagerskada vars utveckling övervakades under tre år.

Tillståndskontroll på tvättpress med SPM HD

Denna case study beskriver testmätningar som utförts på en långsamtroterande tvättpress (ca 8 RPM) i blekeriet vid Zellstoff Pöls AG i Österrike med hjälp av mätmetoden SPM HD.

Lång förvarningstid för kulkvarn hos Orcem med HD-teknologi

Nederländska cementtillverkaren Orcem använder HD-teknologier för att övervaka den mekaniska konditionen på en kulkvarn, som är en mycket viktig del av tillverkningsprocessen. I många fall kan produktionen bli starkt begränsad eller stoppas helt om kulkvarnen inte fungerar. Därför är noggrann observation av kvarnens driftskondition viktigt.

Onlineövervakning av lager i käftkross med SPM HD

Gruvdrift omfattar ett antal kritiska applikationer som kan orsaka stora störningar i produktionsprocessen om haverier inträffar. Till denna kategori av utrustning hör käftkrossen.

Lagerövervakning på långsamtroterande lågtryckskik

Denna fallstudie handlar om implementation av tillståndskontroll på en lågtryckskik i ett av Sveriges största massabruk, Södra Cell Mönsterås.

SSAB övervakar lagerkondition på stränggjutningslinje

SSAB i Luleå har nyligen utrustat stränggjutningslinje 5 med tillståndskontroll med hjälp av onlinesystemet Intellinova Compact och mätmetoden SPM HD.

Vibrationsövervakning på superkalander till pappersmaskin

På pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden tillämpas vibrationsövervakning på superkalandern till PM8 både för att optimera driften och förlänga livslängden på valsarna.

Onlineövervakning på bergspel i Boliden-gruva

Boliden AB kombinerar vibrationsanalys och stötpulsmätning med SPM HD för onlineövervakning av konditionen på bergspelet vid Renströmsgruvan i norra Västerbotten.

Lågvarvig autogen kvarn i Boliden-gruva

På en autogen kvarn i Bolidens gruva i Garpenberg övervakar onlinesystemet Intellinova konditionen på motorer och växellådor med hjälp av vibrationsmätning i kombination med SPM HD.

SPM HD på lågvarviga maskiner i papper- och massaindustrin

Ortvikens Pappersbruk, ägt av SCA, tillverkar bestruket tryckpapper, LWC- och tidningspapper på fyra maskiner med en årlig produktionskapacitet på 850.000 ton. För Ortviken är mätmetoden SPM HD® lösningen på år av problem med lagerrelaterade haverier på lågvarviga maskiner som exempelvis bandpressarna, som används för avvattning av pappersmassa.

Hallsta Pappersbruk mäter lagerkondition med SPM HD

"I samarbete med SPM har vi sedan april 2009 bedrivit ett projekt på fyra av våra bandpressar, där vi mätt lagerkondition med mätmetoden SPM HD. Att bandpressarna fungerar som de ska är viktigt för att bibehålla kvaliteten på pappersmassan. Eventuella haverier leder också till stora kostnader för skadade valsar."

SPM HD övervakar transportband på kolkraftverk

I Amarillo i Texas, USA, använder energitjänstföretaget Savage med framgång sofistikerad tillståndskontroll online på koltransportband för att säkerställa säker och oavbruten tillförsel av bränsle till kunden Xcel Energys kraftverk Harrington Generating Station.

Onlinemätning hos gotländska vindparksägaren Slitevind

Slitevind ABs önskan var att installera ett system som skulle kunna förhindra den höga kostnaden för byten av skadade växellådor i vindparken.