Hallsta Pappersbruk mäter lagerkondition med SPM HD

"I samarbete med SPM har vi sedan april 2009 bedrivit ett projekt på fyra av våra bandpressar, där vi mätt lagerkondition med mätmetoden SPM HD. Att bandpressarna fungerar som de ska är viktigt för att bibehålla kvaliteten på pappersmassan. Eventuella haverier leder också till stora kostnader för skadade valsar."

"Genom åren har vi prövat ett flertal olika mätmetoder på bandpressarna, men SPM HD är den första som har kunnat indikera begynnande lagerskador. Mätmetoden är mycket pålitlig och har inte gett några falsklarm; varje gång systemet indikerat ett fel har det visat sig stämma när vi demonterat lagren. Förvarningstiden har varit så lång som upp till sex månader. Metoden är enkel att använda och mätresultaten lätta att förstå. Tack vare SPM HD har vi hittills hittat sex lagerfel som vi kunnat åtgärda genom planerade byten." Per Ljungström, underhållsingenjör, Hallsta Paper Mill

Ladda ned hela caset

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_002A_WirePress_Hallsta_SE.pdf Swedish (Sweden) 9 MB 5/7/2014
SPM HD Case Study Twin Wire Presses, Hallsta Paper Mill by Tim Sundström
CS_002B_WirePress_Hallsta_SE.pdf English (United Kingdom) 3 MB 5/7/2014
SPM HD Case Study Twin Wire Presses, Hallsta Paper Mill by Tim Sundström

Lösningar för pappers- och massaindustri

Våra produkter och mätmetoder är specifikt utvecklade för att hantera den hårda miljön inom massa- och pappersindustrin.

Intellinova Standard

Intellinova® Standard är ett onlinesystem för tillståndskontroll där väl beprövade metoder och modern teknik möts för att säkerställa maximal tillgänglighet på kritiska maskiner.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.