Leonova Diamond

Leonova Diamond® är ett portabelt instrument för tillståndskontroll i tuff industriell miljö. Med sin unika kombination av väl beprövade mätmetoder i ett och samma instrument är Leonova Diamond det perfekta valet för dig som prioriterar effektiva mätronder.

Lexikal definition: di · a · mond \ 'dī- (ə-) mənd \ Det hårdaste ämne som förekommer i naturen; även den mest populära ädelstenen. Hållbarheten, styrkan och mångsidigheten hos denna ädelsten inspirerade oss att namnge instrumentet Leonova Diamond.

Brain icon

ÖVERLÄGSEN DATAKVALITET

Med de patenterade HD-teknologierna för konditionsmätning har det aldrig varit enklare – eller mer effektivt – att hitta kugg- och lagerfel i ett mycket tidigt skede och identifiera källan.
Low speed/RPM icon

KONSTRUKTION FÖR PRESTANDA

Mätningarna är mer exakta och spektrumen mer detaljerade än någonsin – det möjliggör djupgående lager- och vibrationsanalys även på de mest komplexa industriella applikationer.
Click icon

PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET

Flera mätuppdrag kan utföras med en enda knapptryckning. Omedelbar konditionsutvärdering, larm, historiska data och trender – allt är tillgängligt direkt på skärmen.

UNIKT EFFEKTIV TILLSTÅNDSKONTROLL

Leonova Diamond är ett pålitligt och kraftfullt analysverktyg för alla dina behov inom tillståndskontroll. Instrumentet erbjuder ett komplett och omfattande utbud av avancerade mätmetoder och funktioner för diagnostik och felsökning. Instrumentet hanterar olika maskinegenskaper och varierande driftskondition på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Den senaste digitala tekniken och omsorgsfull mjukvarudesign ger överlägsen datainsamling och databearbetning. Instrumentet finns också i Ex-version för användning i potentiellt explosiva miljöer.

Leonova Diamond erbjuder mycket avancerad vibrationsanalys med patenterad HD-teknologi. Instrumentet producerar knivskarpa spektrum även när signalerna är svaga och energiinnehållet lågt. Inga förstärkarjusteringar krävs och därmed erhålls ett utomordentligt signal-brusförhållande; en avgörande fördel för applikationer där svaga signaler förekommer parallellt med starkare, som till exempel i växellådor.

Leonova Diamond är en del av Leonova-familjen av handinstrument där också Leonova Emerald® ingår.


VAD VÅRA KUNDER SÄGER

“Vi letade efter en leverantör som kunde lösa våra kunders specialiserade problem med långsamtroterande maskiner. Vi ville också ha en mjukvaruplattform som var "analysvänlig". Den viktigaste faktorn i vårt beslut att köpa Leonova Diamond var HD-teknologin. Den kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla bättre service för våra kunder.” 

Maskintekniker Bárður Heinason, MEST Shipyards

 

I BEHOV AV ETT EX-INSTRUMENT?

Leonova Diamond IS är marknadens mest avancerade ATEX/IECEx-certifierade instrumentet. Med tre parallella vibrationskanaler och stor färgskärm erbjuder Leonova Diamond IS en unik kombination av avancerad teknologi och användbarhet i ett och samma instrument.

Vill du veta mer om Leonova Diamond?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.

Funktionalitet

Leonova Diamond inkluderar High Definition Shock Pulse Method (SPM HD®) för mätning av lagerkondition, avancerad vibrationsanalys på tre kanaler för allmän maskinkondition, samt många fler funktioner, se nedan.

Lager- och smörjkondition

Läs också om HD ENV® för lagerövervakning (nedan).

Mätteknologin SPM HD® (HDm/HDc)

Stötpulsteknologin SPM HD® är en patenterad vidareutveckling av stötpulsmetoden (SPM). Metoden är  mindre känslig för störningar från andra signaler och därför unik i sin kapacitet att mäta med tillförlitliga resultat från ett mycket lågt varvtal (0,1 - 20 000 RPM). SPM HD används för snabb, enkel och pålitlig diagnos av driftskonditionen hos  rullningslager.

SPM Spectrum™

SPM Spectrum™ är baserat på extraordinär signalkvalitet och 24 bitars A / D-omvandling som ger en knivskarp upplösning och bidrar till att bestämma var en möjlig lagerskada finns med mycket hög precision.

dBm/dBc

Den ursprungliga stötpulsmetoden är baserad på dBm/dBc, som räknar antalet inkommande stötpulser per sekund och ger ett värde för stötpulsmattenivå (dBc; decibel carpet value) samt ett värde för maxnivån (dBm; decibel maximum value).

LR/HR

LR/HR-metoden utvecklades ur den ursprungliga stötpulsmetoden för konditionsdiagnos av rullningslager. Metoden möjliggör precisionsanalys av oljefilmens kondition i rullbanan.

Vibrationsanalys

Vibrationsövervakning med HD ENV®

HD ENV® är en patenterad envelopingteknik som används för tidig upptäckt av stötrelaterade händelser såsom kugg- och lagerskador. Användaren kan enkelt välja mellan ett antal fördefinierade filter, utformade för att upptäcka skador eller avvikelser i olika stadier av utveckling. Metoden utnyttjar skickligt konstruerade och patenterade algoritmer för digital signalbehandling för att få optimala data för analys och trendning.

Vibrationsnivå och FFT-spektrum

Mätning av vibrationshastighet, acceleration och förskjutning (frekvensområde 0-40 kHz) enligt de senaste ISO 10816-standarderna hjälper till att diagnostisera allmän maskinkondition. Förutom RMS-värde visar instrumentet också ett FFT-spektrum, där symptom på obalans, feluppriktning och strukturella svagheter enkelt identifieras.

Trekanalig vibrationsanalys

Vibrationsmätning på tre kanaler gör det möjligt att studera maskinens rörelse i tre dimensioner genom att observera skillnaderna i fasvinkel. De tre kanalerna mäter samtidigt, vilket innebär snabb mätning och snabb utvärdering av mätresultat.

EVAM

Mätmetoden EVAM (Evaluated Vibration Analysis Method) ger spektrum med upp till 25.600 linjer med true zoom samt förprogrammerade felsymptom och trendning.

Glidlager

Orbitanalys

Simultan mätning med två vibrationsgivare ger en graf som visar axelns centrumrörelse under rotation för alla maskiner med glidlager.

Resonans

Strukturell resonans

Mätning under uppstart/utrullning och slagprov används för grundorsaksanalys och visar maskinstrukturens vibrationsrespons, resonansfrekvens och beteende vid kritisk hastighet.

Avhjälpande underhåll

Axeluppriktning

Axeluppriktning är en tilläggsfunktion i Leonova Diamond® där LineLazer Alignment Kit ansluts trådlöst till instrumentet för snabb och enkel uppriktning horisontella och vertikala maskiner. Funktionen är användarvänlig och enkel att lära sig.

Dynamisk balansering

Rotorbalansering i ett eller två plan enligt ISO-standard 1940-1 med en initial vibrationsmätning som vägleder användaren steg för steg genom hela balanseringsproceduren med förslag hur obalansen kan korrigeras.

HD Order Tracking

På maskiner med variabelt varvtal ger vibrationsanalys med HD Order Tracking tillförlitliga data och kristallklara mätresultat även när RPM varierar kraftigt under mätningen. Order Tracking kan tillämpas inom ett mycket brett varvtalsområde, från bara några få till tusentals varv per minut.

Teknisk översikt

Instrument

Dimensioner: 297x130x69 mm
Vikt: 890 g
Display: TFT-färgskärm, 480x272 pixels, 4.3 inch widescreen, justerbar bakgrundsbelysning

Instrumentmoduler

Plattformen ingår alltid för obegränsad användning

 • Plattformsfunktion: SPM HDm/HDc och/eller SPM LR/HR.
 • RMS vibration, ISO 2372.
 • Varvtalsmätning.
 • Temperaturmätning.
 • Stetoskopfunktion.
 • Analoga signaler, ström och spänning.
 • Inspelning av tidssignal.
 • Mätpunktsidentifikation med CondID®-mätpunktsbrickor.
 • Långtidsmätning upp till 50 timmar.
 • Checkpoints, fritext.
 • Röstinspelning av kommentarer.
 • Stöd för tvåkanals simultan vibrationsmätning.
 • Stöd för spektrum upp till 12.800 linjer, 20 kHz.

Funktioner för obegränsad eller begränsad användning

Obegränsade och begränsade funktioner kan kombineras när som helst.

 • SPM HD Expert, analys i tids- och frekvensdomän.
 • Stötpulsmätning, HDm/HDc.
 • Stötpulsmätning, dBm/dBc.
 • Stötpulsmätning, LR/HR.
 • SPM Spektrum.
 • Vibrationsmätning ISO 10816 med spektrum.
 • Vibrationsmätning ISO 20283-5.
 • Orbitanalys/Shaft centerline plot.
 • Trekanals simultan vibrationsmätning.
 • Vibration Expert:
       HD Order Tracking.
       Tidssignal och 25.600 linjer/40kHz.
       HD ENV.
       EVAM utvärderad vibrationsanalys.
       Post trigger.
       Uppstart/utrullning.
       Knackprov.
       Frequency Response Function (FRF).
 • Vibration Advanced:
       
  HD Order Tracking.
       Tidssignal och 12.800 linjer/20kHz.
       HD ENV.
       FFT-spektrum med symptom.
       Post trigger.
 • HD Analysis:
       Vibration Expert.
       SPM HD Expert.
 • Balansering, ett och två plan.
 • Axeluppriktning.

Tillbehör och paket

BEKVÄMA PAKETLÖSNINGAR FÖR INTELLIGENT RONDERING 

Med prissänkningar på upp till 30 % på normalpris under detta specialerbjudande har det aldrig funnits ett bättre tillfälle att uppgradera till detta högpresterande instrument. Leonova Diamond® erbjuder kraftfulla analys- och felsökningsfunktioner för ditt tillståndsbaserade underhåll och tillhandahåller smarta data av överlägsen kvalitet till IoT- och Big Data-system. Detta användarvänliga instrument möjliggör högeffektiva mätronder med omedelbar konditionsutvärdering i grönt-gult-rött. Paketen inkluderar den omfattande programvaran Condmaster Ruby® för vidare analys av mätdata.

 

Basic

- Handinstrumentet Leonova Diamond
- Batteriladdare
- Kommunikationskabel
- Tacho/temperaturprob
- Vibrationsgivare
- Magnetfot
- Mätkabel
- Axelremsväska, mjuk
- Analys- och diagnostikmjukvaran
Condmaster Ruby
- Mätmetoder:
VIB ISO 10816 + Spektrum


 

Advanced

- Handinstrumentet Leonova Diamond
- Batteriladdare 
- Kommunikationskabel
- Stötpuls- samt tacho/temperaturprob
- Vibrationsgivare
- Magnetfot
- Mätkabel
- Snabbkopplingsgivare DuoTech
- Förvaringsväska, hård
- Analys- och diagnostikmjukvaran
Condmaster Ruby
- Mätmetoder: VIB ISO 10816 + Spektrum, Vibration Expert

 

Expert

- Handinstrumentet Leonova Diamond
- Utrustning för rotorbalansering
- Batteriladdare 
- Kommunikationskabel
- Stötpuls- samt tacho/temperaturprob
- Tre vibrationsgivare
- Tre magnetfötter
- Mätkablar inklusive en trekanals förgreningskabel
- Snabbkopplingsgivare DuoTech
- Förvaringsväska, hård
- Headset med mikrofon
- Analys- och diagnostikmjukvaran
Condmaster Ruby
- Mätmetoder: VIB ISO 10816 + Spektrum, 3-kanalsmätning, komplett analysfunktionalitet med HD Analysis och VIB/SPM HD Expert, Balansering

Downloads