Träindustri

Träförädling är en av världens äldsta industrier. Inom denna bransch är säkerhet, produktivitet och maximalt utbyte av råvaran viktiga parametrar. Nyttjandet av trä som byggmaterial ökar ständigt och det råder hög efterfrågan på träprodukter. Fallerande produktionsutrustning kan påverka produktionsflödet direkt och kan få konsekvenser för hela leveranskedjan. Att hålla dyr och komplex utrustning i drift på ett säkert sätt och med minimala driftstörningar är avgörande för en effektiv sågverksamhet.

I denna bransch med sin mycket höga produktionstakt är process- och kvalitetsförbättringar nyckeln till ökad vinst. Banbrytande teknologier för tillståndskontroll kan ge konkurrensfördelar genom att bidra till en mer driftsäker anläggning. Produktionsutrustningen i sågverk – med vassa klingor, sågspån och värmealstrande maskiner – utgör en miljö med flera risker. Att hålla koll på underhållsbehoven för att förhindra oplanerade driftstopp och personskador är högt prioriterat. Tidiga varningar om maskinproblem hjälper till att minska risken för haverier och ökar anläggningens och driftpersonalens säkerhet.

Typiska applikationer som utrustas med tillståndskontroll är produktionskritisk utrustning, maskiner som är dyra eller svåra att reparera, och sådana som orsakar produktionsstopp i händelse av försämrad mekanisk kondition eller haveri, exempelvis:

  • Såglinjer
  • Blåsmaskiner
  • Barkmaskiner
  • Trimmers
  • Kantverk
  • Hyvlar
  • Reducerare
  • Motorer
  • Flistuggar
  • Fläktar

"Syftet med vår satsning har hela tiden varit att i så stor utsträckning som möjligt undvika avhjälpande underhåll, detta för att ge oss själva möjligheten planera in rätt underhållsinsats vid rätt tidpunkt och på så vis jobba proaktivt och förebyggande.

Oplanerade stopp i  de stora drifterna i processen kan ta allt ifrån ett, till flera skift att åtgärda, vilket ger ett stort produktionsbortfall, bortfall som är svåra att ta ikapp då mer eller mindre allt vi producerar är sålda produkter. Med mätsystemet kan vi upprätthålla högre maskintillgänglighet och bättre lönsamhet.

Investeringen har redan börjat betala av sig då vi har undvikit ett byte av en stor anläggningsdel i samband med ett stort haveri. Detta var möjligt tack vare att extra kontrollmätningar kunde utföras via mätsystemet. Resultatet av mätningarna visade på bra värden, vilket gav oss beslutsunderlag för att undvika onödigt byte av processdelar.

En annan mycket viktig fördel, eller trygghet, som systemet ger, är ökad säkerhet i form av en minskad risk för brand vid lagerhaveri, som annars är något som vi inom branschen har stor respekt för."

Joakim Jonasson, Underhållschef Mekanik på Norra Timber

Intellinova onlinesystem

Ett onlinesystem för tillståndskontroll och diagnos övervakar produktionskritisk utrustning dygnet runt och maximerar anläggningens tillgänglighet och prestanda.

Handhållna mätinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Mätning med HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.

Airius trådlösa vibrationsgivare

Den trådlösa vibrationsgivaren Airius varnar för vibrationsrelaterade problem såväl som fel på kugghjul och lager. Givaren är idealisk för fjärrövervakning av typisk produktionsutrustning som pumpar och fläktar.

Pålitlig tillståndskontroll för en optimerad produktion

SPM erbjuder patenterad och väl beprövad teknologi för tillståndskontroll på roterande maskiner med exceptionella förvarningstider. Vårt produktsortiment inkluderar onlinesystem, handinstrument, trådlösa övervakningslösningar och tillbehör som är speciellt utvecklade för att upptäcka uppriktningsfel, kugg- och lagerproblem, obalans med mera.

Vibrationsnivåer, temperaturstegring, smörjkondition och processrelaterade signaler – som till exempel vibrationer relaterade till rotationshastighet snarare än mekaniska problem – övervakas effektivt.

Möjligheten att överföra mätdata på olika sätt innebär att konditionsdata kan integreras i CMMS, processkontrollsystem och IoT-plattformar.

Robust konstruktion och tåliga tillbehör ger installationer som tål dammiga, varma och fuktiga miljöer. För användning i potentiellt explosiva atmosfärer finns även ATEX-kompatibel utrustning.

Nyheter

Holmen Timber Braviken investerar i onlinesystem från SPM för såglinje

Holmens sågverk i Braviken utanför Norrköping är ett av Skandinaviens största och mest moderna sågverk. Sedan anläggningen togs i drift 2011 har flera investeringar gjorts för att öka produktionen av trävaror. På såglinjen av fabrikatet Linck har man nyligen installerat det högpresterande onlinesystemet Intellinova Parallel EN för att säkerställa maximal tillgänglighet.

Moelven Valåsen investerar i klentimmersåg med onlinesystem från SPM

Moelven Valåsen AB i Karlskoga är ett sågverk som ingår i den norska trä- och byggvarukoncernen Moelven. Bolaget investerar nu i en ny klentimmerlinje, där sågmaskinen HewSaw R200 1.1 V4 levereras av finska Veisto Oy. När maskinen levereras och driftsätts hos Moelven Valåsen under våren 2024 kommer även onlinesystemet Intellinova Parallel EN att installeras för övervakning av såglinjens mekaniska kondition.

SPM Instrument Finland levererar Leonova Diamond till Koskisen

Det finska träförädlingsföretaget Koskisen har valt Leonova Diamond och Condmaster Ruby som nya verktyg för tillståndskontroll vid spånskivefabriken i Järvelä utanför Lahtis. Systemet implementerades under december 2021.

HewSaw Sverige levererar sågmaskin med onlinesystem från SPM till Setra Skinnskatteberg

HewSaw Sverige AB, dotterbolag till den finska såglinjeleverantören Veisto Oy, ska leverera en sågmaskin av modellen HewSaw R200 1.1 V1 till träindustriföretaget Setras produktionsenhet i Skinnskatteberg. Med maskinen, som levereras till Setra under slutet av 2023, medföljer SPM:s mest sofistikerade onlinesystem Intellinova Parallel EN.

Norra Timber utrustar bandsåg och reducerare med onlinesystem från SPM

Efter ett lyckat pilottest har Norra Timber valt att gå vidare med en lösning från SPM Instrument till sin nya högteknologiska bandsågslinje vid Sävar Såg, med syfte att säkerställa hög maskintillgänglighet och långa förvarningstider.

HewSaw Sverige investerar i onlinesystem till såglinje med fokus på Industri 4.0

HewSaw Sverige, återförsäljare av produktionslinjer i träindustrin, har valt Intellinova Parallel EN för att övervaka en såglinje på VIDA Wood Nössemark.

SPM Instrument tar hem stororder inom sågverksindustrin

Södra Wood Värö har till SPM Instrument lagt en beställning på ett större onlinesystem för att konditionsövervaka kritiska maskiner i timmersortering, såglinje och efterbehandling.

Ett av Skandinaviens största sågverk startar upp tillståndskontroll med SPM

Bravikens Sågverk har nyligen beslutat att införa tillståndskontroll med hjälp av SPM och investerar nu i det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond.

Södra Wood Mönsterås inför vibrationsmätning online på virkestork

Ett av Sveriges största sågverk, Södra Wood Mönsterås, har lagt en order på onlinesystemet Intellinova Compact för att övervaka konditionen på virkestorkens elmotorer och fläktar.