Konsulttjänster

Vi hjälper dig att maximera värdet av dina investeringar i tillståndskontroll genom att bistå med produkt- och metodkunskap, vägledning och best practices. Vi gör det genom att tillhandahålla specialiserad expertis som bygger på djup teknisk kunskap och lång praktisk erfarenhet av tillståndskontroll och automation inom process- och tillverkningsindustri.

Coaching

För att få maximal nytta av en systemlösning behövs en helhetssyn. Baserat på unik teknisk kompetens och gedigen erfarenhet erbjuder vi både tekniska rådgivningstjänster som finjusteringar i system- och larminställningar eller avancerad analysrådgivning, liksom inom organisation och arbetsprocesser.

Felsökning

Allt fungerar inte alltid som man tänkt. Oavsett om det rör sig om grundorsaksanalys vid ett haveri, felsökning av hårdvara, mjukvara eller integrerade system har vi kompetensen att på ett strukturerat sätt utreda och rekommendera samt implementera åtgärder.

Nulägesanalys

För att veta vad man ska göra behöver man veta två saker: var man är och vart man ska. Ofta är en nulägesanalys gällande system för konditionsövervakning en bra startpunkt för strukturerat förbättringsarbete. Vi har erfarenheten och kompetensen att hjälpa er kartlägga er nuvarande situation.

Skräddarsydda lösningar

Operativa lösningar passar inte alltid i vedertagna mallar. Detsamma gäller strategiska beslut. Gemensamt är att den bästa approachen är saklig, baserad på tillgängliga fakta och kompetens. Tillsammans definierar vi era utmaningar, behov och möjligheter när det gäller effektiva lösningar inom tillståndskontroll och lägger därmed grunden för kloka investeringar.

Systemintegration

Gränssnitt som REST API och OPC UA ger oändliga möjligheter att integrera mot andra system och befintliga lösningar; som exempelvis import av processdata eller export av mätresultat. Dashboards skapade med hjälp av ledande IoT-plattformar visualiserar data och ger effektiva beslutsunderlag. Vi hjälper er identifiera och implementera den optimala lösningen för er.

Acceptanstester

När det är dags att verifiera att installationer uppfyller specifikation kan vi utföra provkörningar i form av såväl FAT som SAT. Vi kan ta hela ansvaret för att genomföra testerna enligt er specifikation, eller stötta med den rådgivning och support ni behöver.

Projektstöd

Vi kan förstärka ert projekt och ingå som resurs i allt som rör konditionsövervakning – från kartläggning och investeringsutredningar till planering och utförande av installation samt implementering av såväl mätmetoder som arbetsprocesser.

Vill du veta mer om Konsulttjänster?