MG-4

Gardera produktionskritiska maskiner och annan viktig utrustning mot haverier och oplanerade driftstopp: den fristående mätenheten MG-4 är idealisk för kontinuerlig övervakning av obemannade maskiner.

MG-4 är perfekt som utgångspunkt för mätning av den mekaniska konditionen på individuella maskiner, men fungerar också som det främsta stödet för en framtida helhetslösning av onlineövervakning. En liten kompakt mätenhet, givare och ett fåtal kablar är allt du behöver. Enkel att underhålla, låg kostnad, inga begränsningar, lätt att bygga ut.

Enheten nyttjar de två mest beprövade metoderna för automatisk upptäckt av maskinfel. Med stötpulsmätning ger MG-4 tidig varning i händelse av otillräcklig lagersmörjning, slitage, utmattning eller begynnande skada och varslar vid en avsevärd ökning av vibrationsnivåer. Mätintervall, larmnivåer i två steg, larmfördröjning och kanal/reläkombinationer kan programmeras. Konditionsutvärderingen sker automatiskt. Inga driftskostnader – bara installera och känn dig trygg.

 

Cost-efficient

KOSTNADSEFFEKTIV

Maskinhaverier medför alltid reparations- och stilleståndskostnader. MG-4 är som en försäkring med återbetalningsgaranti; kombinera själv för maximal säkerhet till lägsta kostnad.
Arrows describing flexibility

FLEXIBEL

MG-4 är enkel att installera på alla typer av roterande maskiner. Med ett brett sortiment av givare och installationstillbehör får du en tillförlitlig installation för många tuffa industriella miljöer.
Analysis

TILLFÖRLITLIG

Planerat underhåll kräver information om maskinkondition. MG-4 utnyttjar de två mest tillförlitliga metoderna för att hitta maskinfel och ger exakt den information du behöver – i god tid.

Vill du veta mer om MG-4?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.

Funktionalitet

Familjen MG-4 består av fyra programmerbara enheter för vibrationsnivå (VIB) och lagerkondition (stötpulsmätning, SPM). Kanalkombinationen är det som skiljer versionerna åt:

 
 
Modellöversikt, MG-4 

Modell  Vibrationskanaler  Stötpulskanaler
 MG4-1A  1  0
 MG4-2A  2  0
 MG4-12A  1  2
 MG4-22A  2  2

 

MG-4 tillhandahåller:
  • Visning av mätvärden med kontinuerlig uppdatering
  • Analog signal 4-20 mA med programmerbart omfång, alternativt RS485-port för data via Modbus RTU
  • Reläer, 250 V (1) och 125 V (2 för MG4-1, 4 för övriga) med programmerbara larmnivåer.

Du kan välja elmatning (230 Vac, 115 Vac eller 15 - 30 Vac/Vdc), frekvensområde (undre 3, 10 eller 100 Hz, övre 1000 eller 2000 Hz) och SPM-teknik (dBm/dBc eller LR/HR). MG-4 har ett hölje för väggmontering, IP65. Mättid, larmnivåer, larmfördröjning och kanal/reläkombinationerna programmeras enkelt via tangenterna på frontpanelen.

 

MG4-Ref11

En speciell variant av MG4 är MG4-Ref11, utvecklad för pappers- och massaindustrin för kontinuerlig övervakning av raffinörer. Denna enhet är anpassad till de speciella krav på extremt snabb mätutrustning som behövs för att förhindra ett hastigt raffinörhaveri.

En stötpulsgivare monteras på raffinörens maskinhus så att mekaniska stötar från malsegmenten når givaren med minsta möjliga dämpning. Givaren är ansluten till MG4-Ref11 som analyserar de mottagna signalerna med hänsyn tagen till amplitud och förekomstfrekvens. Den mäter också RMS-värdet av vibrationshastigheten i enlighet med ISO 2372. Om de två malsegmenten kommer i kontakt med varandra, aktiveras ett relä och en signal avges att öppna malspalten. Displayen visar mätresultat för båda kanalerna.

MG4-Ref11 är avsedd för raffinörer med ett roterande malsegment.

 

Downloads