System CMM

System CMM är ett permanent installerat system för kontinuerlig mätning bestående av givare och signalomvandlare samt kombinerade display- och styrmoduler.

System CMM består av en- och tvåkanalsmoduler för stötpulsmätning på rullningslager, vibrationsmätning enligt ISO-rekommendationer, samt temperaturmätning. Via 4-20 mA signalledningar skickas konditionsinformation till en displaymodul med reläfunktioner och/ eller till PLC eller annat datastyrt styrsystem. Mätområden och larmnivåer väljs enligt de tekniska kraven. Larm via mobiltelefon kan användas.

Systemet är självövervakande och ger felindikering vid avbrott och kortslutningar. Alla utsatta delar är robusta, korrosionssäkra, hermetiska eller vattentäta. Egensäker utrustning för explosiv omgivning kan levereras. Beprövad teknik samt enkel installation och inställning ger ett säkert, problemfritt och tillförlitligt övervakningssystem.

Vill du veta mer om CMM System?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.