Suveränt effektiv konditionsmätning med HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Utrustningens livslängd kan utnyttjas till fullo, reparationskostnaderna minskar och konsekvenser av oplanerat driftsstopp minimeras.

Förutom traditionell vibrationsövervakning av kugghjul och rullningslager kan våra mätmetoder med HD-teknologi också urskilja signaler som härrör från själva produktionsprocessen och som kan utnyttjas för att optimera processen.

 

Fördelar

  • Följ skadan genom alla stadier av utveckling.

  • Få extra tidig varning; veckor – till och med månader – längre än med andra metoder.

  • Förebyggande och proaktivt underhåll med maximal planeringshorisont.

  • Identifiera kugg- och lagerskador med hjälp av exceptionellt tydliga spektrum och tidssignaler.

  • Dra fördel av högupplösta vibrationsdata för processoptimering.

HD ENV – högupplöst vibrationsteknologi

HD ENV möjliggör upptäckt av kugg- och lagerfel i ett mycket tidigt skede och därmed kan skadans utveckling följas noggrant genom alla stadier.

SPM HD – högupplöst stötpulsmetod

SPM HD – högupplöst stötpulsmätning i ett mycket brett varvtalsområde inklusive applikationer med ultralåga varvtal (0,1 - 20 000 rpm).

Överlägsen datakvalitet 

Möjligheten att presentera högupplösta, brusfria mätdata med hjälp av avancerad visualiseringsteknik skiljer HD-teknologi från andra mätmetoder

Smart konstruerade och patenterade algoritmer för digital signalbehandling extraherar och förbättrar intressanta signaler från dominerande, övergripande maskinsignaler.

Data in the form of ones and zeros on a hexagon pattern in blue, black and white

HD-teknologierna för konditionsmätning upptäcker kugg- och lagerfel i ett mycket tidigt skede, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen av skadan genom alla dess stadier.