Patent och varumärken

SPM Instrument AB innehar nedanstående immateriella rättigheter. Ytterligare patent är under behandling och förteckningen uppdateras när nya patent tillkommer.

SPM Instrument AB innehar många världsomspännande patent för HD-teknologi. Ytterligare patent för denna innovativa teknologi är under behandling och listan uppdateras när nya patent beviljas. Vår banbrytande HD-teknologi möjliggör tidig upptäckt av begynnande skador på kugghjul och lager i industriella maskiner. Med oöverträffat långa förvarningstider och därmed mer tid för att optimera underhållsplaner kan HD-teknologierna ha en avgörande inverkan på driftsäkerhet och lönsamhet. De världsomspännande patenten täcker algoritmerna i mätmetoderna HD ENV för vibrationsövervakning och SPM HD för stötpulsmätning, som båda ger lättolkade mätresultat med skärpa och tydlighet i särklass.

Förteckning över patentnummer

 AU#2009330744  ES#2370801  NL#3239667  US#7,949,496
 AU#2013215672  FI#2810027  NL#2373961  US#8,762,104
 AU#2015203801  FI#2370801  NL#2732251  US#8,812,265
 AU#2015203361  FR#2810027  NO#2810027  US#8,810,396
 AU#2016277551  FR#2370801  NO#2370801  US#9,200,980
 CN#ZL200980155994.1  GB#1474662  RU#020791  US#9,213,671
 CN#ZL201080019737.8  GB#1474663  RU#021908  US#9,279,715
 CN#ZL201180006321.7  GB#1474659  RU#022630  US#9,304,033
 CN#ZL201380007381.X  GB#2810027  RU#024339  US#9,772,219
 CN#ZL2012800347548  GB#2505984  RU#027344  US#9,885,634
 CN#ZL201310332658.8  GB#2370801  RU#027452  US#9,964,430
 DE#60304328.3  GB#3239667  SE#0951017-3  US#10,133,257
 DE#60336383.0  GB#2373961  SE#1000631-0  US#10,203,242
 DE#60337804.8  GB#2732251  SE#13744257.0  US#10,260,935
 DE#60338365.3  IN#316009  SE#09799437.0  US#10,330,523
 DE#60341502.4  IT#2810027  SE#17174310.7  US#10,337,957
 DE#602013021988.5  IT#2370801  SE#09835354.3  ZA#2011/07810
 DE#60350631.3  KZ#020791  SE#12810816.4  ZA#2011/04946
 DE#602009049527.5  KZ#021908  US#7,167,814  
 DE#602013047663.2  KZ#022630  US#7,324,919  
 DE#602009056913.9  KZ#024339  US#7,054,761  
 DE#602012057837.8  KZ#027344  US#7,774,166  
 DK#2810027  KZ#027452  US#7,313,484  
 DK#2370801  NL#2810027  US#7,200,519  
 ES#2810027  NL#2370801  US#7,711,519  

 

Varumärken

Airius, CondID, Condmaster, DuoTech, EVAM, HD ENV, Intellinova, Leonova, Leonova Diamond, Leonova Emerald, SPM och SPM HD är varumärken som tillhör SPM Instrument AB.