Energiproduktion

Underhållsstrategin inom kraftindustrin har förändras under de senaste åren. Många energiproducenter fokuserar nu på förbättrad maskintillgänglighet för att stärka sin konkurrenskraft och få en högre avkastning. I en tid med nedskärningar och ökad efterfrågan är en underhållsstrategi med fokus på just maskintillgänglighet ett steg i detta arbete.

SPM Instrument har tillhandahållit innovativa lösningar för tillståndskontroll i kraftindustrin i många år. Varje sektor av kraftindustrin har sina specifika problemområden. Säkerhet, pålitlighet och tillgänglighet påverkar tillväxtpotentialen på varje anläggning, med det gäller också valet av produktionsteknik och utrustning. Minsta gemensamma nämnare mellan de olika teknikerna är vikten av kontinuerlig produktion. Avbrott i tillverkningen kostar mycket pengar hos slutanvändaren och leder ofta till straffavgifter för distributören, samtidigt som reservdelar ofta är mycket kostsamma.

Delar av norra halvklotet konsumerar mest ström i världen. Exempelvis finns här många högkonsumerande industrier, såsom aluminium- och stålverk och pappers- och massaindustrier. Ett hårt klimat längst uppe i norr ger också högre förbrukning för uppvärmning av byggnader vintertid.

Som en följd av efterfrågan på miljövänlig och förnyelsebar energi dyker vindkraftsanläggningar upp världen över och vindkraft är i dagsläget det snabbast växande området inom energiproduktion. Våra patenterade metoder har visat sig speciellt användbara för de svåra mätvillkoren inom vindkraften.

Kärnkraftsindustrin har av naturliga anledningar mycket strikta riktlinjer för sin produktion. SPM erbjuder mätutrustning som lämpar sig väl för kraftstationer där säkerhet och miljömässig integritet måste garanteras. I kraftanläggningar är de vanligaste maskinerna turbiner, växellådor och generatorer. Dessa är vanligen utrustade med övervakningssystem. Övrigt maskineri, såsom kylpumpar och frånluftsfläktar lämpar sig väl för kontinuerlig tillståndskontroll med onlinesystem som Intellinova® eller regelbunden mätning med handinstrument som Leonova Diamond® or Leonova Emerald®.

Lösningar inom energiproduktion

Med de tuffa miljökraven på kraftindustrin och de varierande driftsvillkoren i åtanke, vet vi att SPM kan erbjuda både den hård- och mjukvara som behövs för effektiv tillståndskontroll, hela vägen från datainsamling till utvärderade mätresultat. På långsamtroterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys av lagerkondition.

Handinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Intellinova-onlinesystem

Ett onlinesystem för tillståndskontroll och diagnos övervakar produktionskritisk utrustning dygnet runt och maximerar anläggningens tillgänglighet och prestanda.

Produkter för Ex-miljö

Produkter för användning i potentiellt explosiva miljöer inkluderar onlinesystem och handinstrument med tillbehör som givare, transmittrar och headset med mikrofon.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.

Vår lösning för vindparker

Syftet med tillståndskontroll är att maximera Life Time Profit för vindparken genom att undvika produktionsförluster och följdskador på grund av haveri på kritisk maskinutrustning, främst lagren i generator, växellåda och huvudlager.

Våra onlinesystem är mycket känsliga och ger tidig varning om försämrad driftskondition. Det möjliggör planerat underhåll och reservdelsbyten med kortast möjliga driftstopp. Systemen övervakar stötpulser och vibrationer, de mest pålitliga och specifika parametrar som visar driftskonditionen, med förinställda intervaller. Systemet mäter signalamplituder, genererar stötpuls- och vibrationsspektrum och, framför allt, visar individuella mätvärden för specifika felsymptom som indikerar konditionen på en innerring, ett kugghjul, etc. Det primära budskap som når operatören är ett lättförståeligt konditionsvärde, kodat i grönt (gott skick), gult (varning) eller rött (dåligt skick), tillsammans med en beskrivning av den mest troliga orsaken.

SPM tillhandahåller tillförlitlig och lätthanterlig konditionsinformation, tekniskt och ekonomiskt anpassad till kraven för varje enskild anläggning.

1. Generator

Rekommenderade mätmetoder: SPM HD® och EVAM® för både stötpuls- och vibrationsmätning.
Orsak: Försämrad lagerkondition samt dålig uppriktning är den vanligaste orsaken till haveri.
Notering: Pålitligt, lång förvarningstid.

2. Växellåda

Rekommenderade mätmetoder: SPM HD® och EVAM®
Orsak: Kopplings- och kuggrelaterade problem på höghastighetsdelen av växellådan, stötpulsmätning för lagerkondition på den långsamtroterande sidan av växellådan.
Notering: Växellådor är komplexa och behöver olika mätmetoder för att täcka alla fel. RPM beräknas utifrån rotorhastighet.

3. Huvudlager

Rekommenderade mätmetoder: SPM HD®, spektrum och analys av tidssignal.
Orsak: Lämplig metod för långsamgående lager.
Notering: Varvtalsmätning är mycket viktigt för långsamtroterande delar.

Case

SPM HD övervakar transportband på kolkraftverk

I Amarillo i Texas, USA, använder energitjänstföretaget Savage med framgång sofistikerad tillståndskontroll online på koltransportband för att säkerställa säker och oavbruten tillförsel av bränsle till kunden Xcel Energys kraftverk Harrington Generating Station.

Onlinemätning hos gotländska vindparksägaren Slitevind

Slitevind ABs önskan var att installera ett system som skulle kunna förhindra den höga kostnaden för byten av skadade växellådor i vindparken.

Nyheter

MHI Vestas Offshore Wind™ väljer Intellinova Parallel MB med SPM HD för V164

Under 2015 gick MHI Vestas största vindkraftverk, V164 - 8MW, i produktion. Efter en längre tids utvecklingssamarbete har MHI Vestas Offshore Wind beslutat att install...

Mälarenergi investerar i onlinesystem från SPM

Mälarenergi i Västerås, som driver Sveriges största kraftvärmeverk, fortsätter att visa förtroende för SPM:s unikt effektiva produkter för tillståndskontroll och välje...

Kärnkraftverket Kozloduy NPP uppgraderar till Leonova Diamond

Kozloduy NPP är Bulgariens enda kärnkraftverk och den anläggning som står för huvuddelen av elproduktionen, med mer än en tredjedel av landets totala årsproduktion. An...

Landskrona Kraft utökar onlineövervakning

Hösten 2012 togs det nya kraftvärmeverket Energiknuten i Landskrona i drift. Här producerar Landskrona Kraft el och fjärrvärme till en stor del av Landskronas stadsbeb...

Eneco Wind installerar Intellinova Compact i ny vindkraftpark

Nederländska energibolaget Eneco Wind anser att energi ska ha ett överkomligt pris och vara tillgänglig på lång sikt. "Det är därför vi investerar i alternativa energi...