The Kozloduy NPP power plant. Photo: Kozloduy NPP

Kärnkraftverket Kozloduy NPP uppgraderar till Leonova Diamond

Kozloduy NPP är Bulgariens enda kärnkraftverk och den anläggning som står för huvuddelen av elproduktionen, med mer än en tredjedel av landets totala årsproduktion. Anläggningen genererar landets billigaste el, och kan därmed säkerställa ett överkomligt pris på el för slutkunden.

Fram till 2016 använde diagnostik- och analysteamet DATSO – med stöd från SPM – tillsammans med underhålls- och reparationsavdelningarna fem handinstrument av typen Leonova Infinity för ronderingsmätning på kringutrustning i reaktorerna. År 2016 tog man ett beslut att ersätta dessa instrument med den senaste generationen handhållna instrument från SPM. Tack vare övergången till det nya instrumentet Leonova Diamond kan Kozloduy nu dra fördel av HD-teknologierna SPM HD och HD ENV för övervakning av lager och kugghjul. Konditionsdata hanteras, lagras och analyseras i den kraftfulla diagnosprogramvaran Condmaster Ruby 2016.

Kozloduy NPP använder också Intellinova – den senaste generationen av onlinesystem från SPM – för kontinuerlig övervakning av viktig utrustning i de två WWER-1000 reaktorer som är i drift. Under de senaste åren har Kozloduy successivt infört tillståndskontroll online i dessa reaktorer som en del av en moderniseringsprocess, där man installerat nya automations- och säkerhetssystem. Företaget planerar för en fortsatt framtida utbyggnad av onlinesystemet Intellinova för övervakning av anläggningens kritiska applikationer. Utrustning för tillståndskontroll från SPM används för närvarande för att övervaka fläktarna i reaktorhallen samt pumpar och fläktar i turbinhallen.

Kozloduy valde SPM som leverantör av system för tillståndskontroll eftersom man, efter flera års tester av olika tekniker för tillståndskontroll, är övertygad om att stötpulsmetoden är den mest effektiva metoden för tillförlitlig mätning och utvärdering av lagerkondition, liksom att SPM HD ger den längsta förvarningstiden gällande lagerfel. Dessutom har Kozloduy funnit att SPM:s portabla instrument och onlinesystem är pålitliga och anpassade för användning i industriella miljöer, däribland miljön i reaktorhallarna. Den höga kompetens, erfarenhet och kunskap som SPM:s specialister besitter inom modern teknik för vibrationsanalys var också en viktig faktor.

Chefen för DATSO, Mr Nikolay Nikolov, menar att det faktum att man nu har samma funktionalitet i både onlinesystemet Intellinova och de nya portabla instrumenten – med stöd för mätmetoderna SPM HD och HD ENV – ökar effektiviteten särskilt hos diagnos- och analysteamet när det gäller att fatta rätt beslut vid analys av maskinkondition.