Electronics technician soldering on a circuit board

Förvänta dig leverans med högsta kvalitet

Eftersom våra kunder är vår viktigaste tillgång är en kontinuerlig förbättring av vårt företags prestationer ett av målen på SPM. Vi är stolta över att kunna leverera produkter och tjänster i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO till våra kunder och samtidigt värna om vår miljö.

SPM Instrument AB fick sin ISO 9001-certifiering 1995 och vi arbetar kontinuerligt med att certifiera oss mot den senast gällande ISO standarden. ISO 9000 är den familj av standarder och riktlinjer som utgör världens mest utbredda kvalitetsstyrningssystem. Med hjälp av denna standard kan vilka kvalitetsfrågor som helst mätas, övervakas och styras. Vår kvalitetsavdelning, tillsammans med alla våra medarbetare, arbetar outtröttligt för att säkerställa att vi upprätthåller hög och pålitlig kvalitet i allt vi gör.

Syftet med våra produkter är att förlänga livslängden på våra kunders tillgångar. Att uppnå detta har ekonomiska effekter på våra kunders verksamhet, vilket i slutändan också leder till positiva miljöresultat. Att undvika störningar och se till att reparationer utförs vid lämplig tidpunkt förlänger tillgångarnas livscykel, vilket minimerar miljöriskerna i samband med haverier och onödiga reparationer. Sedan 2017 är SPM Instrument AB certifierat enligt ISO 14001, den internationella standarden för design och implementation av miljöstyrningssystem. Hela processen, från att utveckla nya produkter, produktion, frakt, hantering och slutligen hantering av avfall, understryks av miljöhänsyn.

För att bibehålla ISO-certifikatet måste vårt företag skötas i enlighet med ISO-standarderna och SPM måste ständigt förbättra sina kvalitets- och miljöstyrningssystem. I slutänden gagnar detta våra kunder, vilket är hela avsikten med systemet – att fokusera på våra kunders behov och nöjdhet, samtidigt som vi säkerställer att våra resurser utnyttjas effektivt därmed begränsar vår verksamhets miljöavtryck.

Ladda ned vårt ISO certifikat

Miscellaneous
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
Certifikat SPM ISO 9001 14001 en.pdf English (United Kingdom) 241 kB 10/3/2023
ISO Certificate - English
Certifikat SPM ISO 9001 14001 sv.pdf Swedish (Sweden) 241 kB 10/3/2023
ISO Certificate - Swedish