Kurser med SPM Academy

SPM Academy utbildar chefer, arbetsledare, produktions- och underhållspersonal som på olika sätt är involverade i konditionsbaserat förebyggande underhåll. Målet är att göra det möjligt för dig att få den information som är avgörande för din produktion i god tid så att du kan undvika kostsamma produktionsstopp.

Kursanmälan

Mejla eller ring in din anmälan till oss senast fyra veckor innan kursstart på academy@spminstrument.se eller telefon: 0152-225 00.

För kursanmälan online, använd vårt anmälningsformulär. För mer information, kontakta SPM Academy.

Evenemang Stad Land Referens Datum
Cancelled: GRK 2136: Basic course in Condition Monitoring Online or Strängnäs* Online or Sweden* Taught in Swedish Cancelled (September 7-8, 2021)
CMA 2138: Condmaster for advanced users Online or Strängnäs* Online or Sweden* Taught in Swedish** September 21-23, 2021
CAT I 2140: Accredited Vibration Analysis CAT I according to ISO Online or Strängnäs* Online or Sweden* Taught in Swedish October 5-8, 2021
CAT II 2143: Accredited Vibration Analysis CAT II according to ISO Online or Strängnäs* Online or Sweden* Taught in Swedish October 25-29, 2021
GRK 2144: Basic course in Condition Monitoring Online or Strängnäs* Online or Sweden* Taught in Swedish November 1-2, 2021
PÅB 2144: Advanced course in Condition Monitoring Online or Strängnäs* Online or Sweden* Taught in Swedish November 3-5, 2021
CAT II 2147: Accredited Vibration Analysis CAT II according to ISO Online or Strängnäs* Online or Sweden* Taught in English November 22-26, 2021
CAT III 2149: Accredited Vibration Analysis CAT III according to ISO Online or Strängnäs* Online or Sweden* Taught in English December 6-10, 2021