dBm/dBc

dBm/dBc är en del av den urpsrungliga stötpulsmetoden (SPM) och används för snabb, enkel och tillförlitlig diagnos av driftskonditionen hos rullningslager.

Egenskaper

  • Snabb, enkel och tillförlitlig diagnos av lagerkondition.

  • Lättförståelig konditionsutvärdering i form av en skala i grönt-gult-rött.

  • Använd med SPM Spectrum för att kontrollera källan till höga stötpulsvärden.

 

Teknisk beskrivning

Under hela sin livstid ger lagren upphov till stötar mellan det belastade rullningselementet och kulbanan. Stötarna tas upp av en stötpulsgivare som avger elekriska pulser i en storlek som står i proportion till stötarnas. I motsats till en vibrationsgivare reagerar stötpulsgivaren vid sin noggrant inställda resonansfrekvens på ca 32 kHz, vilket möjliggör en kalibrerad mätning av stötpulsernas amplitud.

Mäta dBm/dBc

Stötpulser från kullagret går genom godset och fångas upp av givaren. Givaren omvandlar stötarna till elektriska signaler vilka kan behandlas för ge en stötpulsmatta och ett maxvärde.

Stötpulsmätaren räknar frekvensen (antalet inkommande stötpulser per sekund) och varierar mättröskeln tills två amplitudnivåer är fastställda:

  • Stötpulsmattenivån (ungefär 200 inkommande stötar per sekund). Denna nivå visas som dBc (decibel carpet value).

  • Maxnivån (högsta inkommande stöt mätt under 2 sekunder). Denna nivå visas som dBm (decibel maximum value).
Shock pulses from a bearing being picked up by a transducer then converted and processed to a diagram

Med hjälp av en blinkande indikator eller hörlurar kan användaren fastställa ett maxvärde genom att gradvis höja mättröskeln tills ingen signal längre registreras. På grund av ett mycket stort dynamiskt omfång mäts stötpulser på en decibelskala (1000 x ökning mellan 0 och 60 dB).

Stötpulsamplituden beror på tre grundfaktorer:

  • Rullkropparnas hastighet (lagrets diameter och rpm).
  • Oljefilmens tjocklek (avståndet mellan metallytorna i lagrets rullbana). Oljefilmens tjocklek beror på oljetillgången men också på uppriktning och belastning.
  • Det mekaniska tillståndet hos lagrets ytor (ojämnheter, utmattning, skador, lösa metallpartiklar).

Ingångsdata

Effekten av rullkropparnas hastighet på signalen neutraliseras genom att ange varvtal och axeldiameter med en 'rimlig noggrannhet'. Detta sätter initialvärdet (dBi), startpunkten för den 'normaliserade' konditionsskalan.

Utvärdering

Resultatet från dBm/dBc-mätningen är uppgifter om lagerkondition, utvärderat i grönt-gult-rött.

Initialvärdet och gränserna för de tre konditionszonerna (grönt-gult-rött) har fastställts empiriskt genom att testa lager under olika driftsförutsättningar.

Maxvärdet placerar lagret på konditionsskalan.

Höjden på stötpulsmattan och delta (dBm minus dBc) kan indikera smörjningskvalitet eller installations- och uppriktningsproblem.

Shock pulse measurement combined with rpm and bearing diameter being evaluated in green-yellow-red condition

Analysera dBm/dBc

Genom att analysera stötpulsmätningen i frekvensdomänen kan källan till stötpulserna bestämmas. Syftet med 'SPM Spectrum' är att verifiera källan till höga stötpulsvärden. Stötar orsakade av lagerskador har ett mönster som motsvarar kulpassagefrekvensen på den roterande kulbanan. Stötar orsakade av exempelvis kuggskador har annorlunda mönster, medan stötar från störkällor normalt inte har några mönster.

Lagrens frekvensmönster  är förinställda i vår diagnos- och analysprogramvara Condmaster Ruby. Genom länkning av symptomgruppen 'Lager' till mätpunkten kan användaren framhäva ett visst lagermönster genom att klicka på dess namn. Andra symptom kan läggas till vid behov. En tydlig matchning av ett lagersymptom i spektrat är bevis för att den uppmätta signalen kommer från lagret.