Leonova Diamond

Med kraftfulla analys-och felsökningsfunktioner är Leonova Diamond® är ett avancerat handinstrument för högeffektiva mätronder i tuffa industriella miljöer.

Leonova Emerald

Handinstrumentet Leonova Emerald® är det ultimata verktyget för underhållsingenjörer och -tekniker, idealiskt för daglig användning i tuffa miljöer.

BearingChecker

BearingChecker är ett användarvänligt instrument för tillförlitlig förstahandsbedömning av lager- och smörjkondition hos rullningslager.

VibChecker

VibChecker är utformat för snabba och tillförlitliga vibrationskontroller i fält och täcker de grundläggande behoven inom vibrationsmätning på roterande maskiner.

Elektroniskt stetoskop

Elektroniskt stetoskop med hög känslighet och utmärkt ljudkvalitet som hjälper dig att snabbt lokalisera källan till eventuella missljud i alla typer av maskiner.

Stroboskop

Elektroniskt stroboskop idealiskt för beröringsfri mätning av rotationshastighet och observation av snabb, repetitiv rörelse, rörliga komponenter, eller hanterat material.

Tillbehör

Här hittar du praktiska och robusta tillbehör till din mätutrustning som underlättar ditt dagliga arbete.