Vibrationsövervakning

Vi erbjuder avancerade övervakningsmetoder för tidig upptäckt av olika typer av feltillstånd som obalans, uppriktningsfel, resonanser, mekaniskt glapp och kugg- eller lagerfel på alla typer av roterande maskiner.

Vibrationsövervakning är den mest utbredda metoden för tillståndskontroll på roterande utrustning. Kostnader för maskinreparationer och reservdelsbyten, förlorad produktion, kvalitetsproblem, miljöpåverkan och andra negativa effekter av försämrad maskinkondition gör vibrationsövervakning väl motiverat.

HD ENV – högupplöst vibrationsteknologi

HD ENV möjliggör upptäckt av kugg- och lagerfel i ett mycket tidigt skede och därmed kan skadans utveckling följas noggrant genom alla stadier.

Vibrationsmätning och analys

Bredbandsmätning av vibrationer är den oftast använda och mest kostnadseffektiva metoden för diagnos av allmän maskinkondition.