Intellinova Parallel EN Ex

Intellinova Parallel EN Ex är ett avancerat onlinesystem avsett för kontinuerlig övervakning av maskinkondition i potentiellt explosiva miljöer. Branscher som olja och gas, offshore, petrokemisk industri och sockerraffinaderier är exempel på industrier där Intellinova Parallel EN Ex är den idealiska lösningen för tillståndskontroll.

Överlägset effektiv tillståndskontroll

Intellinova Parallel EN Ex övervakar kontinuerligt kritisk utrustning och upptäcker relevanta händelser utan dröjsmål. Åtta eller sexton synkrona kanaler för vibrations- och/eller stötpulsmätning med DuoTech-accelerometern samt fyra respektive åtta RPM-kanaler kan nyttjas för konditionsmätning på maskiner med komplexa drifter, även under varierande driftförhållanden. Systemet upptäcker och hanterar förändringar i process- och driftförhållanden, och ger en tillförlitlig bild av driftskonditionen på hela maskiner. Mätuppdrag kan konfigureras för mätning på individuella kanaler eller på flera systemenheter parallellt och synkront. Diagnostik- och analysmjukvaran Condmaster Ruby ger möjlighet till användardefinierade filterinställningar och livevisning av spektrum samt status för alla anslutna enheter.

Systemet nyttjar HD-teknologi för konditionsmätning och är ett idealiskt val för industrier med Ex-miljö och höga krav på tillgänglighet. Det är också väl lämpat för långsamtroterande applikationer (från under 0,1 varv/min) som omrörare, krossar eller transportörer. Avancerad funktionalitet gör systemet perfekt när mätning är tidskritisk på grund av korta processcykler, som exempelvis kranar. Intellinova Parallel EN Ex passar också utmärkt för mindre komplexa applikationer som motorer, pumpar och fläktar.

Ex logotype (for use in potentially explosive atmosphere)

SÄKER OCH TRYGG

Brandfarliga gaser och explosionsfarligt damm förekommer i många sammanhang. Intellinova Parallel EN Ex är ATEX- och IECEx-certifierat för säker installation och användning i områden med risk för gas- eller dammexplosion.

ENASTÅENDE EFFEKTIVITET

Intellinova Parallel EN Ex kombinerar de mest sofistikerade mät- och visualiseringsteknikerna för att säkerställa att även de mest komplexa maskinerna övervakas effektivt.

PERFEKT TAJMING

Med parallell och synkron vibrations- eller stötpulsmätning på åtta eller sexton kanaler passar Intellinova Parallel EN Ex perfekt när korta processcykler gör konditionsmätning tidskritisk.
Gears and bearings in steel gray

SÖKER DU EFTER STANDARDVERSIONEN AV SYSTEMET?

Det högpresterande onlinesystemet Intellinova® Parallel EN är perfekt för tillståndskontroll på industriell utrustning med höga krav på tillgänglighet. Systemet är designat för att hantera krävande industriella miljöer och komplexa driftförhållanden.

Vill du veta mer om Intellinova Parallel EN Ex?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.

Funktionalitet

Mätmetoder

Intellinova Parallel EN Ex utnyttjar världens mest avancerade och effektiva teknologier för övervakning av vibrationsnivåer samt kugghjuls- och lagerkondition samt smörjstatus: 

  • HD ENV, vibrationsenveloping med HD-kvalitet för detektering av kugghjuls- och lagerskador i ett mycket tidigt skede ger kristallklara spektrum och tidssignaler.
  • SPM HD, stötpulsteknologi med HD-kvalitet för mätning med överlägset låg brusnivå och mycket hög upplösning.
  • SPM LR/HR HD, stötpulsmätning med HD-kvalitet.
  • Bredbandsmätning av vibrationsnivåer i enlighet med ISO 2372 eller ISO 10816.
  • FFT med utvärdering av felsymptom.
  • Användardefinierade mätningar via analoga ingångar eller OPC, t.ex. tryck, flöde, last etc.
Tillståndskontroll i zonerna 0/20, 1/21, 2/22

Detta robusta system är konstruerat för att klara av krävande industriella Ex-miljöer.

Teknisk översikt


Intellinova® Parallel EN Ex är ett högpresterande onlinesystem som passar perfekt för konditionsövervakning på industriella maskiner i potentiellt explosiva miljöer. Systemet är komplett med skåp, systemenhet, kabelgenomföringar och strömförsörjning. 

För att erhålla ett komplett Ex-system måste Ex-barriär användas för givare placerade i Ex-gaszon 0, 1 eller 2, alternativt dammzon 20, 21 eller 22.

Ex-märkning

II 3 (1) G Ex nR [ia Ga] IIC T4 Gc
II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIIC T85°C Dc
Ta: -20 to +60°C

Tekniska specifikationer

 

Egenskaper INSEN8 Ex INSEN16 Ex
Skåp i rostfritt stål, IP66 400x400x210 mm 600x600x210 mm
Mätkanaler
(parallella, för stötpuls- eller vibrationsmätning)
8 16
Analoga ingångar 2 4
Varvtalsingångar (parallella) 4 8
Digitala in/utgångar 2/2 4/4