Kemisk industri

SPM levererar utrustning för tillståndskontroll till kemisk industri över hela världen. Tillståndskontroll har blivit en naturlig och livsviktig del i driften, bland annat för företag som tillämpar Six Sigma för att systematiskt arbeta med processvariationer.

Kemisk industri är normalt känslig för produktionsstopp. På grund av långa produktionskedjor kan haverier ha mycket negativa konsekvenser. Dessutom kan leveranstider på reservdelar vara mycket långa, då många av produktionsmaskinerna är specialtillverkade.

Den kemiska industrin delas upp i ett antal sektorer och varje sektor har sina unika krav på utrustning för tillståndskontroll och dess installation. Företag som arbetar med bioteknik har hårda krav vad gäller luftrenhet; om ett luftsystem havererar kasseras all produktion i det drabbade området och det ger stora ekonomiska förluster för företaget

Gemensamt för alla sektorer är kravet på Ex-klassificerade produktionsområden, där säkerhet är av största vikt. All utrustning som används i ett Ex-klassificerat område måste vara certifierad av ATEX eller motsvarande organisation.

Lösningar för kemisk industri

Vanligt förekommande maskiner för tillståndskontroll i kemisk industri är elmotorer och pumpar, stora extrudrar, växellådor och ventilationsfläktar. Här används onlinesystem som mäter och utvärderar trender med SPM Spectrum och mäter lagerkondition med stötpulsmätning. På långsamroterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys.

SPM kan erbjuda både den hård- och mjukvara som behövs för effektiv tillståndskontroll, hela vägen från datainsamling till utvärderade mätresultat. Våra mätmetoder för lagerkondition och vibrationsövervakning är effektiva och välbeprövade.

Handinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Intellinova-onlinesystem

Ett onlinesystem för tillståndskontroll och diagnos övervakar produktionskritisk utrustning dygnet runt och maximerar anläggningens tillgänglighet och prestanda.

Produkter för Ex-miljö

Produkter för användning i potentiellt explosiva miljöer inkluderar onlinesystem och handinstrument med tillbehör som givare, transmittrar och headset med mikrofon.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.

Case

Fem månaders förvarningstid för lagerfel i kugghjulspump

Kugghjulspumpar är en kritisk komponent i extruders inom polymer- och plastindustrin för att bibehålla det jämna flöde och homogena material som krävs för extruderade produkter av hög kvalitet. Den här fallstudien från en extruderapplikation visar fördelarna med att använda flera mätmetoder för a...

Lagerskada på växellåda i kulkvarn

Denna case study från den bulgariska gödseltillverkaren Agropolychim AD visar effektiviteten hos vibrationsteknologin HD ENV, som detekterade en lagerskada på växellådan i en produktionskritisk kulkvarn.

Extremt lång förvarningstid på torktrumma

Ett internationellt kemiföretag i Finland har övervakat konditionen på långsamtroterande torktrummor sedan 2012 med hjälp av HD-teknologi. I denna case study beskrivs upptäckten av en lagerskada vars utveckling övervakades under tre år.

Nyheter

Perstorp ökar driftsäkerheten med Airius trådlösa vibrationsgivare

Perstorp Specialty Chemicals har gjort en betydande investering i Airius trådlösa vibrationsgivare från SPM Instrument. Beställningen omfattar Airius Wi-Fi-version som...

Ashland maximerar driftsäkerheten med SPM och säkerställer riskhantering enligt BRZO

Det världsomspännande specialkemikalieföretaget Ashlands anläggning i Zwijndrecht, Nederländerna, har länge använt utrustning för tillståndskontroll från SPM. Nyligen...

Case study: Tre års förvarningstid för långsamtroterande torktrumma med HD-teknologi

På en kemisk fabrik i Finland upptäcktes för tre år sedan de första tecknen på skador på ett lager i ett av bärhjulen på en torktrumma med hjälp av onlinesystemet Inte...

Cargill beställer onlinesystem för övervakning av lågvarvsapplikation

Cargills stärkelse- och sötningsmedelsproduktion har sitt europeiska huvudkontor i Mechelen i Belgien och sysselsätter cirka 2.800 personer på tretton orter i Europa....

Onlineövervakning med HD-teknologi på långsamtroterande trummor hos Yara Finland

Yara Finland, som tillverkar jordbrukskemikalier och gödselmedel, tillämpar tillståndskontroll online med SPM’s nya HD-teknologier på lågvarviga granulerings- och tork...