Photos: Yara International

Onlineövervakning med HD-teknologi på långsamtroterande trummor hos Yara Finland

Yara Finland, som tillverkar jordbrukskemikalier och gödselmedel, tillämpar tillståndskontroll online med SPM’s nya HD-teknologier på lågvarviga granulerings- och torktrummor med stor framgång.

Yara är världens största producent av ammoniak, nitrater och NPK-gödselmedel och detta bildar grunden för Yaras kemilösningar för gödselmedel och industri. I Finland har Yara tre produktionsanläggningar. I Siilinjärvi finns en gruva, två svavelsyrafabriker, en fosforsyrafabrik, en salpetersyraanläggning och en fabrik för NPK-gödselmedel. Anläggningen i Nystad består av två salpetersyrafabriker samt två fabriker som producerar salpetersyra och gödningsmedel. Slutligen producerar anläggningen i Karleby huvudsakligen kaliumsulfat och foderfosfater.

Sedan 2012 använder Yara Finland onlinesystemet Intellinova Compact för övervakning av långsamtroterande granulerings- och torktrummor. Övervakningssystemet utnyttjar SPM HD-mätningar och vibrationsanalys med EVAM/HD ENV.

Yaras lokala expert på tillståndskontroll kommenterar: "Säkerhet, driftsäkerhet och produktivitet är viktiga värden för Yara. Med SPM HD-mätningar på dessa tunga trummor har vi förbättrat dessa värden på vår fabrik."

Tillståndsövervakning av trumapplikationer är komplicerat på grund av den låga rotationshastigheten; trummornas stödrullar exempelvis har ett ungefärligt varvtal på 15 RPM. Nyttjandet av alla tillgängliga HD-teknologier i kombination med DuoTech-accelerometern gör det möjligt att framgångsrikt implementera förebyggande tillståndskontroll på denna applikation, samtidigt som det också håller nere installations- och underhållskostnaderna.

Kommunikation mellan Intellinova Compact-enheterna och diagnostik- och analysmjukvaran Condmaster Ruby sker via Ethernet. Det gör systemet lätt att använda vid olika Yaras anläggningar och möjliggör jämförelser av mätdata från liknande applikationer och förenklar utbytet av kunskap. Förutom onlinesystemet använder Yara också det handhållna instrumentet Leonova Diamond till hjälp i komplicerade beslut gällande underhållsåtgärder.