Condmaster Ruby

Condmaster® Ruby är en mångsidig analys-, diagnostik- och felsökningsmjukvara som kommunicerar med alla SPM:s portabla instrument och onlinesystem för kontinuerlig tillståndskontroll.

Denna funktionsrika mjukvara har ett användarvänligt gränssnitt med kraftfulla grafikfunktioner som möjliggör för användare att enkelt navigera från översikt till detaljerad konditionsdata. Mjukvaran Condmaster Ruby erbjuder

 • ett flexibelt mätpunktsregister
 • fullt stöd för alla HD-teknologier
 • sofistikerat analysverktyg och larmhantering
 • omfattande språkstöd.

Den grön-gul-röda färgkodningen tillämpad på alla nivåer, från anläggning ner till individuell mätpunkt, möjliggör snabb översikt.

Condmaster Ruby, flexibility and efficiency

FLEXIBILITET OCH EFFEKTIVITET

Condmaster Ruby tillhandahåller kraftfulla verktyg för att få jobbet gjort. Exempelvis ger webb- och mobilappar en smidig, effektiv och produktiv användarupplevelse med stora anpassningsmöjligheter.
Arrows describing flexibility

INTEROPERABILITET

För att möta behovet av dataintegration i realtid erbjuder Condmaster Ruby alternativ som REST API och OPC UA, som förenklar utbytet av data med automationsutrustning, IIoT-enheter och styrsystem i smarta fabriker.
Instant condition evaluation

DIREKT KONDITIONSUTVÄRDERING

Enkelhet och användarvänlighet är kärnvärden i alla våra mätmetoder. Utvärdering i grönt (normalt) - gult (försiktighet; ännu inte kritiskt) - rött (varning; omedelbar uppmärksamhet) är ryggraden i alla våra system.

DSS – artificiell intelligens-baserat beslutsstöd

Decision Support System (DSS) är en rad AI-baserade mjukvarufunktioner som är särskilt användbara för att automatisera och effektivisera hanteringen av stora onlinesystem. Det övergripande syftet är att avlasta underhållspersonalen från behovet att analysera stora mängder mätdata för att hitta grundorsaker och lösa komplexa problem. 

 • Enklare uppsättning av maskiner, mätpunkter och mätuppdrag
 • Snabbare och säkrare analys av mätresultat
 • Minskat behov av intern expertkunskap
 • Frigör tid för underhållspersonalen
 • Ingår i plattformspaketet

 

KONNEKTIVITET FÖR SMARTA FABRIKER

Condmaster Ruby har ett REST API (Application Programming Interface) , en lättanvänd, Industri 4.0-vänlig funktion som gör det möjligt för andra resurser att få tillgång till Condmaster-data för vidare bearbetning eller analys. För att ge ännu större möjligheter till interoperabilitet stöder Condmaster också OPC UA-standarden. Att inkludera högkvalitativa konditionsdata i Big Data-analyser och maskininlärning möjliggör mer exakta prognoser och skarpare analyser.

HÖGEFFEKTIV DATAHANTERING

Condmaster Ruby fokuserar på effektivitet och hög kapacitet. Omfattande databasoptimering och parallellisering möjliggör snabb exekvering av processer och beräkningar och stödjer därmed Big Data-analys. Med snabb rapportering av konditionsdata kan ansvariga hålla sig uppdaterade om den aktuella driftskonditionen på kritiska maskiner.

ÖVERVAKA OCH OPTIMERA PROCESSER

Utöver traditionell tillståndskontroll med vibrations- och stötpulsdata har Condmaster Ruby kapacitet att hantera processrelaterade data, som kan presenteras i kundspecifika dashboards - i Condmaster eller andra system - för att övervaka och optimera industriella processer.

Kraftfull analys- och diagnostikmjukvara


Condmaster Ruby innehåller all den expertkunskap som krävs för att utvärdera maskinkondition: 

• En komplett lagerkatalog 
• Smörjfilmsdata
• Livslängdsberäkning för lager
• Utvärderingsregler för stötpulsmätning

• ISO-tröskelvärden
• Matematiska modeller för spektrumanalys och sökning av felsymptom

...och mycket mer. Mjukvaran har dataimport- och exportfunktioner och fullständig systemsäkerhet med olika åtkomstnivåer. Du kan administrera underhållsaktiviteter, sätta upp tidsscheman och mätronder, definiera arbetsbeskrivningar och generera maskinfelsstatistik.

En enda mjukvara för all din konditionsdata

Med Condmaster Ruby kan du hantera alla aspekter av din tillståndskontroll med en enda mjukvara, som tillhandahåller allt du behöver för ett framgångsrikt förebyggande och proaktivt underhåll.

White Condmaster Ruby logotype

Djupgående KPI-uppföljning med Plant Performer

Plant Performer är mycket användbart för att visa fördelarna med tillståndskontroll och kommunicera dess påverkan på driftsäkerhet och lönsamhet till alla nivåer i organisationen. Modulen visualiserar statistik relaterad till tekniska och ekonomiska KPI:er inom OEE/TEEP för visning, utvärdering och utskrift.

Statistik från ett obegränsat antal Condmaster-databaser kan exporteras och importeras – exempelvis från andra divisioner, produktionsenheter, fabriker eller en hel koncern – för enkel jämförelse av data. Med hjälp av ett API kan Plant Performer-statistik exporteras även till andra system.

Spara tid med Machine Builder

Från ett inbyggt bibliotek med komponenter för att snabbt skapa kompletta maskiner låter den kraftfulla och tidsbesparande Machine Builder användaren dra och släppa komponenter som till exempel

 • elmotorer
 • växellådor
 • fläktar
 • pumpar.

Condmaster Ruby genererar automatiskt både mätpunkter och lämpliga inställningar för mätuppdrag samt felsymptom att övervaka.

Mjukvaran Condmaster Ruby skapar också färgzoner automatiskt, och användare kan spara komponenter och maskiner som skapats i Machine Builder i ett mallbibliotek för återanvändning.

Vill du veta mer om Condmaster Ruby?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.

Funktionalitet

Grafisk översikt

Den Grafiska översikten möjliggör visualisering av den övervakade utrustningen och dess mekaniska kondition i ett intuitivt top down-perspektiv.

Condition View

Condition View – ett kraftfullt verktyg för presentation och vidare analys där flera olika typer av grafer och mätuppdrag kan kombineras i ett enda fönster.

Färgspektrum

Colored Spectrum Overview visar en tredimensionell översikt/historik över tusentals spektrum för längre tidsperioder.

Grafisk utvärdering

I den grafiska utvärderingen visas en lättförståelig konditionsutvärdering på en grön-gul-röd skala längs Y-axeln.

Spektrum och tidssignaler

Högpresterande vibrationsanalys med knivskarpa spektrum och tidssignaler tar grundorsaksanalys till en ny nivå av förståelse.

Dynamisk larmhantering

Flexibel larmkonfiguration där larmgränser automatiskt anpassas efter de förhållanden under vilka maskinen körs vid en given tidpunkt.

... och mycket, mycket mer. Kontakta oss för att få veta mer om alla analysmöjligheter i Condmaster Ruby!

Moduler

Kraftfull funktionalitet i plattformen 

Condmaster Ruby kombinerar omfattande plattformsfunktioner och användbarhet. De många kraftfulla funktionerna i plattformen är verktyg för att nå viktiga underhållsmål. Tilläggsmoduler kan köpas för att utöka funktionaliteten ytterligare när omfattningen av din tillståndskontroll växer eller affärskraven ändras. 

Mätmetoder och funktioner som ingår i plattformsversionen

Ytterligare mätmetoder och funktioner som kan beställas separat 

 * Analog signal i volt eller ampere, alternativ manuell inmatning

Condmaster Ruby är modulärt och genom att köpa tilläggsmoduler kan funktionaliteten anpassas efter specifika organisatoriska krav och personliga preferenser.

Stötpulsmätning
 • dBm/dBc
 • LR/HR med Lubmaster
 • SPM Spectrum™
 • SPM HD Expert
Onlineövervakning
 • Intellinova
 Övrigt
 • Rule-Based Evaluation
Vibrationsmätning
 • Vibration ISO 10816, 2372
 • FFT med felsymptom
 • EVAM inklusive Condition Manager
 • HD ENV
 • Flerkanalsmätning
 • Hög upplösning och frekvensområde
 • Uppstart/utrullning, slagprov och FRF
 • Orbitanalys och Shaft Centerline Plot
 • HD Order Tracking

 

Downloads