Axeluppriktning

Syftet med axeluppriktning är att undvika kraftiga vibrationer och förebygga skador på maskindelar. Det är inte ovanligt att maskiner i dålig driftkondition repareras utan att åtgärda uppriktningsfel eller grundorsaken till ett uppriktningsfel, t.ex. veka fundament, betydande temperaturfall, dragspänning från kopplade rör, etc.

Mätenheter med hög precision

Axeluppriktning med LineLazer-mätenheter är en tilläggsfunktion i Leonova Diamond® för snabb och enkel axeluppriktning, med fri eller begränsad användning. Som alternativ till att använda ett handhållet instrument kan uppriktning också utföras med LineLazer-appen installerad på valfri enhet. Funktionen är användarvänlig och enkel att lära sig.

Axeluppriktning är korrigering av det relativa läget för två kopplade maskiner så att axlarnas centrumlinjer bildar en rak linje när maskinen arbetar vid normal driftstemperatur. Axeluppriktning innebär förflyttning av den ena maskinens främre- och bakre fotpar i höjd- och sidled, tills axlarna är uppriktade inom toleranserna.

Mätenheterna mäter axlarnas positioner i förhållande till centrumlinjen. Enheterna nyttjar digital signalbehandling för att enkelt och helt automatiskt urskilja laserstrålen från störande ljuskällor. Detektorer med digital CMOS bildsensor med hög upplösning ger maximal precision.Mätenheterna har dubbelaxliga inklinometrar med hög precision som kontinuerligt mäter enheternas läge. Detta möjliggör helautomatisk mätning vid mindre än ett halvt varvs vridning av axeln.

Two LineLazer alignment sensors facing each other mounted on the shaft on each side of a clutch

Axeluppriktning med Leonova Diamond

Instrumentet Leonova Diamond fungerar som kontroll- och displayenhet, med en kraftfull processor som ger mycket korta beräkningstider. Ett användarvänligt grafiskt gränssnitt guidar användaren genom hela uppriktningsförfarandet. Automatiska beräkningar och omedelbara korrigerings- och uppriktningsdata resulterar i en perfekt axeluppriktning. Leonova Diamond skapar även en loggfil med alla uppriktningsdata som kan sparas och skrivas ut.

Mätprogram:

 • Uppriktning av horisontellt monterade maskiner (automatisk mätning eller manuell inmatning)
 • Uppriktning av vertikalt och flänsmonterade maskiner
 • Mätning av mjukfot
 • Kompensation för termisk utvidgning
 • Fotlås-funktion
 • Loggning av mätdata och resultat

Axeluppriktning med LineLazer-appen

Med LineLazer-appen är det enklare än någonsin att få jobbet gjort. Appen guidar användaren genom hela uppriktningsprocessen på ett intuitivt sätt med hjälp av ett visuellt tilltalande och lättförståeligt grafiskt gränssnitt i 3D. Möjligheten att rotera den virtuella maskinen för en live 3D-vy från alla riktningar underlättar förståelsen, medan funktionen kontinuerligt svep, som möjliggör mätning under rotation, sparar mycket tid.

Funktioner:

 • Responsiv design
 • Kontinuerligt svep
 • Visuell förstärkning av feluppriktning
 • Mjukfotskontroll
 • Låsta fötter
 • Kompensation för termisk tillväxt
 • Toleranskontroll
 • Demonstrationsläge
LineLazer alignment app displayed on a tablet

Vill du veta mer om Axeluppriktning?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.