Airius wireless vibration sensor

The Airius® wireless vibration sensor is ideal for remote condition monitoring of standard production equipment.

Providing warning of vibration-related problems as well as gear and bearing faults, Airius is ideal for remote condition monitoring of standard production equipment such as pumps and fans. Remote or inaccessible machines and equipment placed in hostile or risky environments are other suitable targets.

Vibration data is transmitted through well-established Wi-Fi technology or over cellular networks using secure LTE-M radio technology.

With a compact and robust design, rated IP69, Airius provides years of trouble-free use and stable monitoring. The battery-powered version uses a field-replaceable lithium-thionyl battery that lasts for four years at four measurements per day for the Wi-Fi version and two measurements per day for the LTE-M version. The wireless vibration sensor is also offered in a version with an external power supply.

Best-in-class overall value

The Airius wireless vibration sensors are a reliable and high-quality remote monitoring solution with a very competitive lifecycle cost.

Without incurring high costs for cabling or gateways and with the possibility to replace batteries on-site, Airius offers optimal vibration monitoring efficiency with low environmental impact. Easy installation and configuration procedures make for hassle-free deployment and quick return on investment.

Airius trådlösa vibrationsgivare

Airius® är en trådlös vibrationsgivare idealisk för fjärrövervakning av typisk produktionsutrustning.

Airius är en trådlös vibrationsgivare som varnar för vibrationsrelaterade problem såväl som fel på kugghjul och lager. Givaren är idealisk för fjärrövervakning av typisk produktionsutrustning som pumpar och fläktar. Svåråtkomliga och avlägset placerade maskiner, alternativt sådana som står i ogästvänliga eller riskabla miljöer, är andra exempel där Airius är ett utmärkt val.

Vibrationsdata överförs via väletablerad Wi-Fi-teknologi eller via mobilnät med säker LTE-M-radioteknik.

Givaren ger många års problemfri användning och stabil tillståndskontroll med sin robusta design med kapslingsklass IP69. Den batteridrivna versionen använder ett utbytbart litium-tionylbatteri som håller i fyra år vid fyra mätningar per dag för Wi-Fi-versionen och två mätningar per dag för LTE-M-versionen. Givaren finns också i en version med extern spänningsmatning.

Bäst i klassen på livscykelkostnad

Airius-givarna är en pålitlig och högkvalitativ lösning med en mycket konkurrenskraftig livscykelkostnad.

Givarna ger effektiv vibrationsövervakning med låg miljöpåverkan, eftersom inga kostnader uppstår för kablage eller gateways och det utbytbara batteriet innebär att givaren har lång livslängd.

Trouble-free use

PROBLEMFRI ANVÄNDNING

Den noggranna konstruktionen och den optimala batteriteknologin innebär många års problemfri användning och stabil tillståndskontroll. I viloläge är givarens strömförbrukning extremt låg.

INBYGGD SÄKERHET

Airius är en industriell lösning med säker IoT-anslutning. Oavsett om man väljer lokal eller molnbaserad datalagring har Airius-användare alltid kontroll över sin data.

EXCEPTIONELLT VÄRDE

Med sin robusta design och möjlighet att byta batterier på plats – istället för att byta ut hela givaren – levererar Airius prestanda och hållbarhet i många år.

Airius II Wi-Fi

– enkel installation och konfiguration

Tack vare väletablerad och stabil Wi-Fi-teknik för dataöverföring fungerar Airius utmärkt i befintliga IT-miljöer. Förutom en Wi-Fi-router kräver Airius-givarna ingen extra hårdvara. Med de kortaste svarstiderna i segmentet är installation och idrifttagning av givaren enkel och snabb.

Den nedladdningsbara appen SPM Connect används för att konfigurera nödvändiga kommunikationsparametrar. En molnbaserad webbapp ger enkel tillgång till mätdata på mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer genom ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.

Airius II LTE-M

– pålitlig och framtidssäker IoT-lösning

Airius med dataöverföring via mobilnätet är en idealisk övervakningslösning för utrustning som inte täcks av anläggningens lokala nätverk eller Wi-Fi, som exempelvis takplacerade fläktar, pumpar och motorer i vattenreningsverk, pumpstationer eller vattenkraftsanläggningar.

Den strömsnåla mobildataöverföringen LTE-M har skräddarsytts för IoT och erbjuder såväl överlägsen täckning och penetration som gedigen, inbyggd säkerhet i befintliga mobilnät. Utan krav på annan hårdvara än givaren är det lätt och snabbt att komma igång med Airius II LTE-M.

I BEHOV AV EN EX-VERSION?

En Ex-version av Airius är tillgänglig för vibrationsövervakning av industriella maskiner i områden med potentiellt explosiv atmosfär.
Airius wireless vibration sensor, the battery-powered version, installed on a machine

Vill du veta mer om Airius?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.

Liten investering – stor potential

Trådlös övervakning med Airius är en lönsam och mycket mer effektiv metod än manuella inspektioner för att hjälpa anläggningschefer och underhållsansvariga att fatta trygga beslut om underhåll och reparationer, minimera risken för maskinskador och minska driftskostnaderna.

Väl etablerad mät-, kommunikations- och visualiseringsteknologi gör den här robusta lösningen idealisk för övervakning av utrustning i fabriker, pumpstationer, solenergianläggningar, vattenreningsverk, lagerbyggnader och många andra industriella miljöer.

  Flyer i PDF

Funktionalitet

Airius är en MEMS-baserad givare med digital utgång, som mäter treaxiell vibration och temperatur. Givaren kommer i två versioner; en mäter i frekvensområdet 10-1000 Hz, den andra mellan 2-5000 Hz. Givarna har stöd för enveloping. Airius stödjer också flera olika vibrationsmätuppdrag per givare, med ett användardefinierat antal tidsbaserade mätningar per dag. Algoritmerna för signalbehandling och beräkningsrutiner är desamma som i det avancerade onlinesystemet Intellinova® och de sofistikerade handinstrumenten Leonova® Diamond och Leonova® Emerald.

Hand holding the Airius wireless vibration sensor
Airius wireless vibration sensor data displayed in the browser-based application Condmaster.net

Airius-givarna ingår i SPM:s ekosystem av produkter för tillståndskontroll som delar samma mjukvara och databasmiljö, vilket gör det enkelt att öka omfattningen av det konditionsbaserade underhållet.

Webbapplikationen Condmaster®.NET tillhandahåller grundläggande analysfunktioner och presenterar en intuitiv och lättillgänglig översikt över färgutvärdering och larmnivåer. För mer avancerade behov erbjuder analys- och diagnostikmjukvaran Condmaster® Ruby kraftfulla analysverktyg och grafiska funktioner med stor flexibilitet.

Teknisk översikt

 • Weight: approx. 300 g
 • Readings: RMS, peak, peak-to-peak, crest, kurt, skew, temperature
 • Measurement range, temperature: −20° to +85 °C (−4° to +185 °F)
 • Spectrum lines: 400, 800, 1600, 3200 lines
 • Condition evaluation: ISO10816 Part 2,3,4 > 600 rpm
 • Protection class: IP69
 • Support for:
  • WPA2 Enterprise Encryption
  • Conditions
  • RPM via global values
  • Filtering of results
  • Symptoms
 • Vikt: cirka 300 g
 • Mätkvantitet: RMS, topp, topp-till-topp, crest, kurt, skew, temperatur
 • Mätområde, temperatur: −20° till +85 °C
 • Spektrumlinjer: 400, 800, 1600, 3200 linjer
 • Konditionsutvärdering: ISO10816 del 2,3,4 > 600 rpm
 • Skyddsklass: IP69
 • Stöd för:
  • WPA2 Enterprise Encryption
  • Villkor
  • RPM via globala värden
  • Filtrering av resultat
  • Symptom
Airius II Wi-Fi med batteri
 • AIR11-01: Airius II Wi-Fi-givare, 10-1000 Hz
 • AIR11-10: Airius II Wi-Fi-givare, 2-5000 Hz
 • Strömförsörjning: ej laddningsbart 3,0 V DC litium

Airius II Wi-Fi med extern strömförsörjning
 • AIR12-01: Airius II Wi-Fi-givare, 10-1000 Hz
 • AIR12-10: Airius II Wi-Fi-givare, 2-5000 Hz
 • Strömförsörjning: 24 V DC (23 till 25 V), 100 mA
 • Strömkontakt: 4-stiftskontakt, M12, hane

Airius II LTE-M med batteri
 • AIR14-01: Airius II LTE-M-givare, 10-1000 Hz
 • AIR14-10: Airius II LTE-M-givare, 2-5000 Hz
 • Strömförsörjning: ej laddningsbart 3,0 V DC litium

Airius II LTE-M med strömförsörjning
 • AIR15-01: Airius II LTE-M-givare, 10-1000 Hz
 • AIR15-10: Airius II LTE-M-givare, 2-5000 Hz
 • Strömförsörjning: 24 V DC ±10 %, 400 mA
 • Strömkontakt: 4-stiftskontakt, M12, hane

Downloads