Olja och gas

Olje- och gasindustrin är extremt kapitalintensiv och underhållet av produktionsutrustning är av avgörande betydelse. Samtidigt är dessa industrier förknippade med risker relaterade till själva råvarorna. Tillståndskontroll i dessa branscher handlar inte bara om att maximera produktionen utan också att säkerställa driftsäkerhet och en säker arbetsmiljö – något som SPM Instrument har gjort i flera år.

Lösningar för olja- och gasindustri

Olja- och gasindustrin är en tung industri där utrustning för tillståndskontroll måste stå emot mekaniska och miljömässiga krafter. SPM:s produktsortiment erbjuder portabla instrument, onlinesystem och tillbehör speciellt lämpade för stötpuls- och vibrationsövervakning av roterande maskiner för att upptäcka feluppriktning, växelproblem, obalans etc. Mätmetoden SPM HD® kan med fördel användas. Metoden använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys av lagerkondition.

Vi erbjuder också ATEX-certifierad utrustning för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.

Handinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Intellinova-onlinesystem

Ett onlinesystem för tillståndskontroll och diagnos övervakar produktionskritisk utrustning dygnet runt och maximerar anläggningens tillgänglighet och prestanda.

Produkter för Ex-miljö

Produkter för användning i potentiellt explosiva miljöer inkluderar onlinesystem och handinstrument med tillbehör som givare, transmittrar och headset med mikrofon.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.

Nyheter