Utbildning i tillståndskontroll

SPM Academy erbjuder tre SPM-specifika utbildningar. Deltagaren lär sig om tekniker för stötpuls- och vibrationsmätning med handinstrumenten Leonova Diamond/Leonova Emerald, en emulator för Intellinova Parallel EN för användare av onlinesystem, och den senaste versionen av diagnostikprogramvaran Condmaster Ruby.

 

Grundkurs i tillståndskontroll

Grundkursen i tillståndskontroll riktar sig till deltagare som inte tidigare arbetat med tillståndskontroll, eller erfarna personer som är nya användare av utrustning från SPM Instrument. Under kursen används de senaste versionerna av Condmaster® Ruby och Condmaster Entity Server, samt handinstrumenten Leonova Diamond/Emerald och en emulator för Intellinova Parallel EN för användare av onlinesystem. Fokus för utbildningen ligger på att skapa mätpunkter i Condmaster Ruby samt praktisk mätning med instrumenten.

 

Påbyggnadskurs i tillståndskontroll

Påbyggnadskursen i tillståndskontroll riktar sig till deltagare som har arbetat inom tillståndskontroll med SPM Instruments produkter en tid och som har grundläggande kunskaper inom de ämnen som ingår i grundkursen. I påbyggnadskursen går vi djupare in på hur man konfigurerar mätuppdrag för bästa resultat, spektrum och färgspektrumfunktionerna i Condmaster® Ruby, hur man skapar en grafisk översikt i systemet, med mera.

 

Condmaster för avancerade användare

Condmaster för avancerade användare riktar sig till vana användare av Condmaster® Ruby, företrädesvis användare av onlinesystem även om vissa funktioner är applicerbara även för handinstrument. Vi går igenom gamla och nya funktioner som möjliggör ännu bättre datainsamling och analys, exempelvis villkor, triggerfunktioner och globala värden för onlinesystem, samt Entity rules för onlinesystem.

Klicka nedan för att se hela vårt kursutbud och rekommenderade utbildningstrappa.