Utbildning i tillståndskontroll

SPM Academy erbjuder tre SPM-specifika utbildningar. Deltagaren lär sig om tekniker för stötpuls- och vibrationsmätning med handinstrumenten Leonova Diamond/Leonova Emerald, en emulator för Intellinova Parallel EN för användare av onlinesystem, och den senaste versionen av diagnostikprogramvaran Condmaster Ruby.

 

Grundkurs i tillståndskontroll

Grundkursen i tillståndskontroll riktar sig till deltagare som inte tidigare arbetat med tillståndskontroll, eller erfarna personer som är nya användare av utrustning från SPM Instrument. Under kursen används de senaste versionerna av Condmaster® Ruby och Condmaster Entity Server, samt handinstrumenten Leonova Diamond/Emerald och en emulator för Intellinova Parallel EN för användare av onlinesystem. Fokus för utbildningen ligger på att skapa mätpunkter i Condmaster Ruby samt praktisk mätning med instrumenten.

 

Påbyggnadskurs i tillståndskontroll

Påbyggnadskursen i tillståndskontroll riktar sig till deltagare som har arbetat inom tillståndskontroll med SPM Instruments produkter en tid och som har grundläggande kunskaper inom de ämnen som ingår i grundkursen. I påbyggnadskursen går vi djupare in på hur man konfigurerar mätuppdrag för bästa resultat, spektrum och färgspektrumfunktionerna i Condmaster® Ruby, hur man skapar en grafisk översikt i systemet, med mera.

 

Condmaster för avancerade användare

Condmaster för avancerade användare riktar sig till vana användare av Condmaster® Ruby, företrädesvis användare av onlinesystem även om vissa funktioner är applicerbara även för handinstrument. Vi går igenom gamla och nya funktioner som möjliggör ännu bättre datainsamling och analys, exempelvis villkor, triggerfunktioner och globala värden för onlinesystem, samt Entity rules för onlinesystem.

Klicka nedan för att se hela vårt kursutbud och rekommenderade utbildningstrappa.

Basic course in condition monitoring

A basic course in shock pulse- and vibration measurement intended for users of the portable instruments Leonova Diamond and Leonova Emerald. No previous experience is necessary. The course includes an overview of the SPM® method and vibration measurement according to ISO standard, as well as identify bearing defects with the SPM HD® and HD ENV® techniques. After completing the course, you will have the basic skills to be able to evaluate simple applications. You have also learned the basic functions of the software program Condmaster® Ruby so that you can create measuring points, set up measuring rounds, and communicate with the instrument. You will also master the instrument thanks to the practical measurement exercises.

The focus for this training is creating measuring points in Condmaster® Ruby and practical use of the Leonova Diamond and Leonova Emerald instruments.

Duration

2 days

Price and booking information

Contact us for a quotation.

Registration deadline is two weeks before the course starts.
Note: If the number of registered participants is less than four, the course may be moved or canceled. Price changes may occur.

We reserve hotel rooms for our course participants - please inform us if you wish to book one or more of these rooms. The training takes place at the SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs, Sweden.

See the event calendar for information about course dates, how to register, and cancellation policy.

Advanced course in condition monitoring

The Advanced course in condition monitoring is intended for users who want to learn more about machine analysis using Leonova Diamond and Leonova Emerald.

For maximum benefit from the course, you should have completed Basic course in condition monitoring or have good knowledge of the shock pulse measurement, and basic knowledge of vibration measurement according to ISO standard.

The course includes spectrum analysis and how to configure the measuring points to detect different machine faults. After completing the course, you will have the necessary theoretical knowledge to evaluate faults like bearing defects, unbalance, misalignment and very simple gearbox analysis. You will also learn about phase measurement and how this is useful in machine analysis.

The focus for this training is configuring measuring assignments and analysis of measuring results in Condmaster® Ruby.

Duration

2.5 days

Price and booking information

Contact us for a quotation.

Registration deadline is two weeks before the course starts.
Note: If the number of registered participants is less than four, the course may be moved or cancelled. Price changes may occur.

We reserve hotel rooms for our course participants - please inform us if you wish to book one or more of these rooms. The training takes place at the SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs, Sweden.

See the event calendar for information about course dates, how to register, and cancellation policy.