Intellinova Parallel MB

Intellinova® Parallel MB är en liten och robust mätenhet med fyra parallellmätande kanaler som ger omedelbar utvärdering av maskinkondition.

Hög prestanda med HD-teknologi

Intellinova Parallel MB tillhandahåller avancerad vibrationsanalys och stötpulsövervakning i en liten, högpresterande förpackning. Noggrann hårdvarudesign och dito komponentval ger exceptionellt korta reaktionstider och högeffektiv datainsamling, vilket gör systemet väl lämpat för en mängd olika industriella applikationer.

Denna kompakta enhet kan köras online eller offline och stödjer all vibrations- och stötpulsteknik, inklusive de väl beprövade HD-teknologierna HD ENV® och SPM HD® för överlägsen övervakning av vibrationer, smörjstatus och lagerkondition.

Fristående eller integration via Modbus

I anläggningar där operatörsunderhåll tillämpas för att optimera driftsäkerheten är Intellinova® Parallel MB ett utmärkt val för primär tillståndskontroll. Mätenheten är också enkeltatt integrera i befintliga automationssystem via kommunikationsprotokollet Modbus RTU för problemfri överföring av mätresultat till PLC, SCADA eller andra styrsystem. I offlineläge kan Intellinova® Parallell MB anslutas exempelvis till en varningslampa, en siren, brytare eller annan extern enhet som varnar vid symptom som kugg- och lagerfel, obalans, smörjstatus etc. 

Arrows describing flexibility

KRAFTFULL TEKNOLOGI

Intellinova Parallel MB tillhandahåller avancerad vibrationsanalys och stötpulsövervakning i en liten, högpresterande förpackning, väl lämpat för en mängd olika industriella maskiner.
Simplicity

ANVÄNDARVÄNLIG

Oavsett om enheten körs online eller offline är den enkel att konfigurera och använda. Dess avancerade mätteknologi kan göras ännu mer lättillgänglig exempelvis genom en HMI-display.
Money: high-tech - low cost

KOSTNADSEFFEKTIV

Med hjälp av patenterad HD-teknologi mäter den robusta Intellinova Parallel MB-enheten vibrations- eller stötpulsnivåer på fyra kanaler parallellt och ger omedelbar konditionsutvärdering.

Vill du veta mer om Intellinova Parallel MB?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.

Funktionalitet

Hög prestanda och enkel konfiguration

Intellinova Parallel MB mäter parallellt på alla fyra kanaler och ger omedelbar indikation på aktuell driftskondition. Enheten kan arbeta i online- eller offlineläge. Ett antal förprogrammerade konfigurationer väljs enkelt med hjälp av vridomkopplare på enheten.

Intellinova Parallell MB kan fungera som en fristående enhet – där djupare analys kan ske med hjälp av exempelvis handinstrument på enhetens isolerade utgång – men är också enkel att integrera i befintliga system via Modbus RTU.

Larm kan ställas in med eller utan fördröjning baserat antingen på tid eller på antal mätningar. Resultat från mätningen och symptomvärde jämförs med larmnivån och kan utlösa någon av de sex digitala in-/utgångarna, som kan styra exempelvis ett relä. För att säkerställa att inga kritiska förändringar går obemärkt förbi kan enheten ställas in att upprepa mätningarna så ofta som möjligt. Statusen för de senaste mätningarna indikeras med lysdioder på panelens framsida. Två varvtalsingångar kan användas för mätningar med HD Order Tracking.

Enheterna har ett robust hölje av aluminium och monteras på DIN-skena.

VANLIGA APPLIKATIONER

Kranar

Vindturbiner

Verktygsmaskiner

Motorer

Växellådor

Fläktar

Worker in front of computer screens in an industrial environment

Teknisk översikt

Vibration measuring unit – Dual Technology

The unit measures the vibration level on all four channels in parallel. When used with the DuoTech accelerometer, it can also be used for shock pulse measurement. The unit provides continuous monitoring of operating condition by means of:

 • Vibration measurement (Acceleration/Velocity/Displacement rms, HD ENV)
 • Symptom values
 • Spectrum
 • Time signal
 • Shock pulse measurement, including lubrication condition (HDm/HDc, LR/HR) via DuoTech accelerometer
Selected specifications:
 • Dimensions: 105.4x99x72.7 mm
 • Weight: 370 g

Shock pulse measuring unit

The unit measures shock pulse levels on four channels in parallel. Shock pulse values are raw values that, after normalization, show the status of, for example, a bearing. The unit provides continuous monitoring of operating condition by means of:

 • Shock pulse measurement, including lubrication condition (HDm/HDc, LR/HR)
 • Symptom values
 • Spectrum
 • Time signal
Selected specifications:
 • Dimensions: 144x105.4x72.7 mm
 • Weight: 550 g

Vibrationsmätenhet – Dual Technology
Enheten mäter vibrationsnivå på alla fyra kanaler parallellt, samt har även möjlighet till stötpulsmätning via kombinationsgivaren DuoTech (Dual Technology). Enheten erbjuder kontinuerlig övervakning av driftskondition med hjälp av:

• Vibrationsmätning (Acceleration / Velocity / Displacement rms, HD ENV)
• Symptomvärden
• Spektrum
• Tidssignal
• Stötpulsmätning inklusive smörjkondition (HDm/HDc, LR/HR) via kombinationsgivaren DuoTech

Utvalda specifikationer:

• Mått: 105.4x99x72.7 mm
• Vikt: 370 g

Stötpulsmätenhet
Mätenheten har fyra parallellmätande kanaler för övervakning av driftskondition med hjälp av:

• Stötpulsmätning inklusive smörjkondition (HDm/HDc, LR/HR)
• Symptomvärden
• Spektrum
• Tidssignal

Utvalda specifikationer:

• Mått: 144x105.4x72.7 mm
• Vikt: 550 g

Downloads