Vibrationsanalys ISO CAT I, II, III med certifiering

SPM Academy erbjuder tre nivåer av utbildning i vibrationsanalys enligt ISO-standard och genomför provet som kan ge deltagaren det officiella ISO 18436-2-godkännandet. Certifieringen är internationellt erkänd och är en merit samt ibland även ett krav för vissa typer av jobb inom industri och offshore.

Sedan 2010 är SPM Academy ett av Mobius Institute godkänt utbildningscenter. Vi är auktoriserade att hålla deras utbildningar samt den examination som krävs för att ska erhålla erhålla ISO 18436-2-certifieringen. När du anmäler dig till kursen får du tillgång till Mobius Institute Learning Zone. På Learning Zone kan du se filmer med lektionssekvenser och med hjälp av Mobius Institutes frågeprogram kan du förbereda dig inför kursen. Du har även tillgång till Learning Zone i fyra månader efter kursen.

Vib CAT-utbildningar på svenska

Den första nivån, CAT I, är till största delen en allmän introduktion i tillståndskontroll för underhållspersonal som arbetar inom industri med höga krav på kompetens hos underhållsingenjörer. Utbildningen ger kunskap och motivation att engagera sig i arbetet med att förbättra anläggningens prestanda. De två högre nivåerna, CAT II och CAT III, är avsedda för specialister i vibrationsanalys som vill utöka sina kunskaper och bättre kunna utnyttja potentialen i vad vibrationsanalys kan bidra med för att förbättra maskinernas tillförlitlighet. Utbildningen för nivåerna I och II har kursmaterial och undervisning på svenska, medan det för nivå III är på engelska.

Under kursen får du se professionellt utvecklade PowerPoint-bilder med 3D-animationer, Flash-interaktioner och kraftfulla mjukvarusimuleringar. Det gör det mycket lätt att förstå vibrationsanalys. Under kursen använder vi trådlösa enheter för att utföra anonyma frågeprogram, vilket hjälper deltagaren att veta om man har uppfattat materialet korrekt och utbildaren att se att alla hänger med.