BearingChecker

Lagerskador är en vanlig orsak till maskinhaveri, men det är ofta möjligt att upptäcka problem i tid för avhjälpande underhåll. Att identifiera begynnande skador i ett tidigt skede är nyckeln till att förbättra driftsäkerheten och minska driftskostnaderna. Oplanerade driftstopp och onödiga reparationer kan minskas avsevärt genom regelbunden kontroll av lagerkondition.

BearingChecker används för att utvärdera den mekaniska kondition hos hos rullningslager i industriella maskiner  som växellådor, motorer, fläktar och pumpar. Genom regelbundna mätningar på fördefinierade positioner, alltid under liknande driftsförhållanden, kan data samlas in och sammanställas till trender som visar driftskonditionen över tid. Med detta som underlag kan du fatta väl underbyggda beslut om underhåll, som att börja mäta lagerkondition mer frekvent eller planera reparationsarbeten under ett planerat stopp.

BearingChecker gör ett proaktivt underhåll ekonomiskt möjligt för alla. Det är ett idealiskt instrument för nybörjare på tillståndskontroll eller som ett komplement till mer avancerade instrument för utvärderad stötpulsmätning. Potentiella problemkällor kan upptäckas och övervakas i god tid innan skador orsakas av överhettning eller vibrationer – helt utan krav på specialutbildning hos användaren.

Hand with tapping finger symbolizing simplicity

LÄTTANVÄND

BearingChecker är ett okomplicerat och tillförlitligt instrument för bedömning av lagerkondition. Det kan också användas för att identifiera problem med smörjning eller kavitation.
Shock pulse transducer that measures

STÖTPULSMÄTNING

Instrumentet mäter stötpulsnivåer med hjälp av en inbyggd prob eller extern sensor. Det kan också användas som ett elektroniskt stetoskop för att lyssna på maskinljud.
Blue pump

TÅLIG KONSTRUKTION

BearingChecker har IP-klass 65 och kan användas för att kontrollera den mekaniska konditionen hos pumpar, växellådor och fläktar under de miljöförhållanden som de råder i flesta branscher.
Bearings in front of industrial drawings
Zoomed-in gears inside a gearbox

Vill du veta mer om BearingChecker?

Genom att klicka på "Skicka" accepterar du att ditt meddelande och din personliga information kommer att skickas via e-post till relevanta mottagare på SPM Instrument. Du samtycker härmed också till att SPM Instrument och dess dotterbolag kommer att ha tillgång till den information du har tillhandahållit och att dessa data kommer att lagras på vår e-postserver. Uppgifterna sparas inte på något annat sätt. Vi kommer inte att använda den här informationen för att kontakta dig om andra frågor än de som anges i din förfrågan. Vi kommer inte att dela din information med tredje part.

Teknisk översikt

BearingChecker är ett handinstrument för snabb och enkel mätning av lagerkondition i samband med förebyggande underhåll. Instrumentet är knappstyrt och ingångsdata matas in manuellt.

Genom mätning av stötpulsnivåer med hjälp av en inbyggd prob (BC200) eller med en extern stötpulsgivare ger BearingChecker information om den mekaniska konditionen på rulllningslager. Instrumentet kan också användas som ett elektroniskt stetoskop för avlyssning av maskinljud. Mätresultat presenterade i grönt-gult-rött ger en omedelbar och lättförståelig indikation på maskinkondition tillsammans med en detaljerad utvärdering av mätvärden. Mätresultat kan också överföras till fil för vidare bearbetning, exempelvis i Microsoft Excel.

Instrument
  • Mått: BC200: 207x74x41 mm, BC250: 184x74x41 mm 
  • Vikt: BC200: 335 g, BC250: 300 g 
  • Display: 2.4" TFT LCD färgskärm
  • Skyddsklass: IP65

Tillbehör

Downloads