Handhållen givare med mätspets och givare med integrerad magnet

Handhållna stötpulsgivare med mätspets och givare med integrerad magnet gör mätning med våra handinstrument enkelt och flexibelt.

External probe

Handhållen stötpulsgivare med mätspets

Vår handhållna givare för stötpulsmätning kan användas tillsammans med Leonova Diamond, Leonova Emerald och BearingChecker. Den riktningskänsliga mätspetsen måste hållas riktad mot lagret och får inte avvika från denna riktning mer än ±5°. Mätspetsen är fjäderbelastad och rör sig i en hylsa av kloroprengummi (neopren) som klarar en temperatur upp till 110 °C.

Mätpunkter för stötpulsgivaren bör placeras direkt på lagerhuset och signalvägen ska vara i en direkt linje mot kontaktområdet. Mätning ska utföras direkt på lagerhusets belastade del där de starkaste stötpulserna genereras och i riktning mot lagrets kontaktyta. Tryck mätspetsen mot mätpunkten tills gummihylsan är i kontakt med med ytan för att åstadkomma ett jämnt tryck. Undvik att trycka mätspetsen mot fördjupningar eller håligheter som är mindre än mätspetsen.

Transducers with integral magnet

Givare med integrerad magnet

Våra givare med integrerad magnet kan användas tillsammans med Leonova Diamond, Leonova Emerald och VibChecker. Givarna finns med toppanslutning eller med sidokontakt, alltefter på behov.

Vibrationsgivarna är accelerometrar baserade på mikro-elektro-mekaniska system (MEMS)-teknologi. Givarna har en integrerad magnet för montering på rengjorda, plana metallytor och ska riktas med huvudaxeln i önskad mätriktning. För att få jämförbara resultat ska mätpunkterna vara tydligt markeradeså att mätningarna alltid utförs på samma ställe.