Gruvdrift

Gruvindustrin är konkurrensutsatt och kapitalintensiv med små vinstmarginaler. När tekniken gör framsteg och effektivare utrustning tillförs, behövs en säker underhållsstrategi för att förbättra driftsäkerheten och säkerställa maximal kapitalavkastning.

Underhållskostnader är generellt högre i gruvindustrin än i många andra branscher. Tills nyligen var reaktivt underhåll den dominerande strategin inom gruvdriften, men till följd av utrustningsfel och haverier som orsakar stora produktionsförluster och ökade underhållskostnader har industrin moderniserat sin underhållsstrategi.

Svår terräng och hårda driftsförhållanden kännetecknar gruvindustrin. Gruvmaskiner utsätts för tunga laster, smuts och bråte, stora varvtalsvariationer och allvarliga uppriktningsfel. Faktorer som maskinernas storlek och leveranstid av reservdelar har gjort det ännu viktigare att kunna förutspå haverier i god tid.

Vanliga applikationer i öppna gruvschakt är växellådor i grävmaskiner, transportband och stenkrossar, där låga varvtal och varierande belastning komplicerar tillståndskontrollen.

I underjordsbrytning är tillståndskontroll på berg- och personspel och andra lyftanordningar fördelaktigt. Fläktar i ventilation, vattenpumpar och borrpumpar är andra användningsområden.

"Onlinesystemet ger oss möjlighet till långsiktig planering av underhållet. På sikt är målet att ha onlineövervakning på alla viktiga drifter, och det har vi snart uppnått. Vi har valt att bygga vidare på våra system från SPM eftersom vi har ett bra samarbete, där vi alltid får god kontakt och snabb hjälp av serviceteknikerna."

Mats Johansson, underhållschef, Boliden Renström

Ny unik lösning för optimering av malningsprocessen 

Lösningen övervakar chargens tåposition vid både inlopp och utlopp och är ett effektivt verktyg för operatörer att avgöra den idealiska matningshastigheten för optimal malningseffektivitet och partikeldistribution.

Förutom att lösningen gör det enklare att undvika för hög eller för låg fyllnadsgrad och freewheeling, gör den det också möjligt att övervaka

  • slitage på kvarninfodring och lyftare
  • blockering av utlopp
  • densitet
  • förekomst av stora block.
 Flyer i PDF 

Övervakning av prestandan hos skaksiktar

För optimal prestanda är en enhetlig rörelse hos siktens alla hörn avgörande. Vår övervakningslösning för klassificeringsprestanda är ett processoptimeringsverktyg för att visualisera skaksiktens rörelser.

Lösningen upptäcker ogynnsamma förhållanden under klassificeringen som kan orsaka problem som exempelvis:

  • igensättning av siktmedia
  • mekanisk stress
  • överbelastning
  • slitage på siktmedia
  • onödigt hög energiförbrukning
  • kapacitetsförluster

SPM:s lösning för övervakning av skaksiktars prestanda hjälper till att avgöra om sikten presterar på full kapacitet och är ett utmärkt hjälpmedel för både underhålls- och produktionspersonal.

  Flyer i PDF

 

Optimering – nyckeln till högre vinster 

Att optimera både processer och utrustning ger betydande fördelar för gruvsektorn, inklusive kostnadsbesparingar genom högre maskintillgänglighet, förbättrad personalsäkerhet, ökad produktionshastighet och bättre råvaruavkastning. Ta reda på hur vi kan hjälpa till att optimera processer och maskinprestanda i hela verksamheten!

 Process optimization and reliability for smart mines 

Slitstark utrustning för gruvindustrin

Gruvdrift är en tung industri där utrustningen måste vara stöttålig och klara av den tuffa miljön. SPM:s produktsortiment innehåller portabla instrument, onlinesystem och tillbehör som alla är specialtillverkade för att mäta stötpulser från roterande maskiner, samt  utrustning för vibrationsmätning för upptäckt av uppriktningsfel, obalans och växelproblem med mera. På långsamtroterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys.

Handinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Intellinova

Med Intellinova kan våra unika HD-teknologier för konditionsmätning utnyttjas till fullo för att framgångsrikt ge tidigare förvarning om mekaniska problem än någon annan övervakningsteknologi.

Konditionsövervakning i Ex-miljö

Våra högpresterande handinstrument och onlinesystem finns också i versioner för användning i explosionsfarliga miljöer.

Givare och transmittrar

Valet av givare har stor betydelse för mätnoggrannheten. I vårt utbud finns givare och transmittrar för alla behov.

Case

Kuggskador på drev med lågt varvtal upptäckt med Airius trådlösa givare

I denna case study har Airius trådlösa vibrationsgivare detekterat skador i pinjongdrevet på en kulkvarn hos kopparproducenten Aurubis Bulgaria AD.

Lagerskada på drivaxel i kulkvarn

Med hjälp av HD-teknologi övervakar den bulgariska kopparproducenten Asarel Medet AD den mekaniska konditionen på kritisk utrustning i en dagbrottsgruva med tillhörande flotationsanläggning. I detta case beskrivs upptäckten av en ytterringsskada i en kulkvarn med flera månaders förvarningstid.

Framgångsrik ronderingsmätning på kulkvarn

I det här caset beskrivs hur det norska gruvbolaget Rana Gruber övervakar den mekaniska konditionen på en produktionskritisk kulkvarn med hjälp av handinstrumentet Leonova Emerald och DuoTech-accelerometrar.

Lagerövervakning online på autogen kvarn

I denna fallstudie från bulgariska kopparproducenten Aurubis används stötpulsteknologin SPM HD för att övervaka lagren på drivaxeln till en produktionskritisk autogen kvarn i flotationsanläggningen.

Extremt lång förvarningstid på torktrumma

Ett internationellt kemiföretag i Finland har övervakat konditionen på långsamtroterande torktrummor sedan 2012 med hjälp av HD-teknologi. I denna case study beskrivs upptäckten av en lagerskada vars utveckling övervakades under tre år.

Lång förvarningstid för kulkvarn hos Orcem med HD-teknologi

Nederländska cementtillverkaren Orcem använder HD-teknologier för att övervaka den mekaniska konditionen på en kulkvarn, som är en mycket viktig del av tillverkningsprocessen. I många fall kan produktionen bli starkt begränsad eller stoppas helt om kulkvarnen inte fungerar. Därför är noggrann obs...

Onlineövervakning av lager i käftkross med SPM HD

Gruvdrift omfattar ett antal kritiska applikationer som kan orsaka stora störningar i produktionsprocessen om haverier inträffar. Till denna kategori av utrustning hör käftkrossen.

Onlineövervakning på bergspel i Boliden-gruva

Boliden AB kombinerar vibrationsanalys och stötpulsmätning med SPM HD för onlineövervakning av konditionen på bergspelet vid Renströmsgruvan i norra Västerbotten.

Lågvarvig autogen kvarn i Boliden-gruva

På en autogen kvarn i Bolidens gruva i Garpenberg övervakar onlinesystemet Intellinova konditionen på motorer och växellådor med hjälp av vibrationsmätning i kombination med SPM HD.

SPM HD övervakar transportband på kolkraftverk

I Amarillo i Texas, USA, använder energitjänstföretaget Savage med framgång sofistikerad tillståndskontroll online på koltransportband för att säkerställa säker och oavbruten tillförsel av bränsle till kunden Xcel Energys kraftverk Harrington Generating Station.

Nyheter

Rana Gruber förbättrar driftsäkerheten med utökad onlineövervakning

Det norska gruvföretaget Rana Gruber utökar nu sin tillståndskontroll genom att investera i det högpresterande onlinesystemet Intellinova Parallel EN och DuoTech-givar...

SPM Instrument presenterar processoptimering för skaksiktar

Under 2022 introducerade SPM processoptimering med hjälp av HD-teknologi. Först ut att dra nytta av detta nya sätt att använda högupplösta vibrationsdata var kvarnar i...

SPM Instrument introducerar processoptimering för gruvkvarnar

Med över femtio år av innovation och utveckling av högpresterande lösningar för tillståndskontroll i bagaget har SPM Instrument gedigen erfarenhet av de olika behoven...

Boliden Garpenberg övervakar transportband med Intellinova Parallel EN

Sveriges modernaste gruva ligger i Garpenberg i södra Dalarna. Här bryter gruvbolaget Boliden komplexmalm på ett djup från 500 till drygt 1200 meter under markytan. Ur...

Case study: Ytterringsskada på autogen kvarn

För kopparproducenten Aurubis i Bulgarien är långa förvarningstider vid nedsatt driftskondition på utrustning kopplad till den autogena kvarnen helt nödvändigt. Efters...