Boliden Jaw Crusher

Onlineövervakning av lager i käftkross med SPM HD

Gruvdrift omfattar ett antal kritiska applikationer som kan orsaka stora störningar i produktionsprocessen om haverier inträffar. Till denna kategori av utrustning hör käftkrossen.

Under en fyramånadersperiod gjordes testmätningar på en käftkross i Bolidens gruva i Renström utanför Skellefteå. Käftkrossen, som finns på 840 meters djup, krossar malmen vid ett normalt varvtal på 181 RPM.

Denna fallstudie beskriver implementationen av tillståndskontroll och resultat från testperioden. Genom att använda ett särskilt “krossfilter" i analysmjukvaran kunde störningar på mätningarna från själva krossningsprocessen filtreras bort. Multipla bandvärden användes för att skilja lagerfrekvenser från de starka moduleringskomponenterna.

Under försöksperioden upptäcktes två små ytterringsskador. Då de bedömdes vara i ett mycket tidigt skede vidtogs inga åtgärder, men onlinesystemet mäter vidare och skadornas fortsatta utveckling övervakas noggrant.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_012B_JawCrusher_Boliden_SE.pdf English (United Kingdom) 1 MB 12/2/2014
A Jaw Crusher Application in the Mining Industry by Tim Sundström. This case study describes the condition monitoring setup and findings on a jaw crusher (crushing ore at a normal operating speed of 181 RPM) located at a depth of 840 meters in the Boliden Renström underground mine in northern Sweden.
CS_012E_JawCrusher_Boliden_SE.pdf Spanish (Spain, International Sort) 1 MB 1/27/2023
Una aplicación de trituradora de mandíbula en la industria minera por Tim Sundström. Este estudio de caso describe la configuración del monitoreo de condición y los hallazgos en una trituradora de mandíbula (que tritura el mineral a una velocidad operativa normal de 181 RPM) ubicada a una profundidad de 840 metros en la mina subterránea Boliden Renström en el norte de Suecia.

Lösningar för gruvindustrin

Vårt produktsortiment är speciellt lämpat för tung gruvindustri där utrustning för tillståndskontroll måste tåla mekaniska och miljömässiga krafter.

Intellinova Compact

Intellinova® Compact är ett högpresterande onlinesystem, väl lämpat för fjärrövervakning eller industriella miljöer med mätpunkter i spridda grupper.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.