Med över femtio år av innovation och utveckling av högpresterande lösningar för tillståndskontroll i bagaget har vi gedigen erfarenhet av de olika behoven inom många typer av industrier. Nu riktar vi vår djupa tekniska expertis mot ett nytt användningsområde för högupplösta data från våra patenterade HD-teknologier för tillståndskontroll.

Inte bara tillståndskontroll – nytt användningsområde för högupplösta konditionsdata

Den exceptionella datakvaliteten hos mätteknologierna HD ENV och SPM HD tillhandahåller inte bara information om den mekaniska konditionen på produktionskritiska maskiner, utan kan också ge värdefulla insikter om industriella processer.

Nyfiken och noggrann övervakning, undersökning och uppföljning av obekanta mönster i konditionsdata har visat sig kunna avslöja användbar information om hur olika industriella processer fungerar. 

Det gör det nu möjligt för processindustrier dra nytta av samma avancerade mätteknologier, smarta algoritmer och hårdvara som används för tillståndskontroll till att förbättra nya områden av sin produktion.

En vinnande kombination 

Detta nya applikationsområde för högupplösta processdata är ett perfekt komplement till tillståndskontroll. Att kombinera fördelarna med tillståndsbaserat underhåll med de fördelar som uppnås genom processoptimering är en vinnande strategi i en bransch med höga produktionskostnader, eftersom det bidrar till

  • ökad produktionshastighet
  • ökat råvaruutbyte
  • maximal tillgänglighet
  • förbättrad driftskondition
  • förbättringar avseende hälsa, säkerhet och miljö.

Ett väldesignat, välimplementerat program för tillståndskontroll i kombination med framgångsrik optimering av kritiska processer tar fram det bästa hos både anläggningstillgångar och produktion, vilket gör det möjligt för fabriker och verksamheter att dra nytta av nya möjligheter för ökad lönsamhet och tillväxt.

Optimering av malningsprocessen i malmkvarnar

Inom gruvindustrin är kostsam utrustning och en energiintensiv process med ett stort koldioxidavtryck några av de främsta drivkrafterna för optimering. SPM:s nya patentsökta processoptimeringslösning för malmkvarnar gör det möjligt för operatörer att optimera fyllnadsgraden i kvarnen och därmed också malningseffektiviteten, genomströmningen och råvaruutbytet.

 Flyer i PDF