Mätmetoder

De typer av maskinfel som kan uppstå på en viss maskin är ofta välkända för underhållspersonalen. Vad de behöver är ett tydligt meddelande som indikerar att någonting är fel och hur pass allvarligt problemet är. Om förväntade maskinfel för individuella maskiner först definieras, kan du lätt välja den mätmetod som ger det snabbaste, billigaste och mest tillförlitliga resultatet.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Utrustningens livslängd kan utnytt...

Vibrationsövervakning

Avancerade övervakningsmetoder för tidig upptäckt av en mängd olika typer av feltillstånd, som obalans, uppriktningsfel, resonanser, mekaniskt glapp och kugg- eller lagerfel på alla...

Stötpulsmätning

SPM är en förkortning av stötpulsmetoden – en patenterad teknik som med hjälp av signaler från roterande rullningslager används som grund för effektiv tillståndsövervakning.

Axeluppriktning

Axeluppriktning är korrigering av det relativa läget för två kopplade maskiner så att axlarnas centrumlinjer bildar en rak linje när maskinen arbetar vid normal driftstemperatur.

Balansering

En obalans är ett tillstånd där en axels geometriska mittlinje och masscentrumlinje inte sammanfaller. Korrekt balansering hjälper till att minska belastningen på lager och tätningar...