Branschlösningar

Papper och massa

SPM har gedigen erfarenhet och djupgående kunskap om tillståndskontroll av processkritisk utrustning i pappers- och massaindustrin, en bransch där kontroll över driftskonditionen är ett måste för att optimera lönsamheten.

Gruvdrift

Gruvindustrin är konkurrensutsatt och kapitalintensiv med små vinstmarginaler. När tekniken gör framsteg och effektivare utrustning tillförs, behövs en säker underhållsstrategi för att förbättra driftsäkerheten och säkerställa maximal kapitalavkastning.

Marin och offshore

Den danske redaren A.P. Møller ledsnade på 1960-talet på att tankfartygens lastpumpar gick sönder alltför ofta och utan förvarning. En uppfinnare och en initiativrik finansiär beslutade att göra något åt saken. SPM-metoden uppfanns och sedan dess har SPM funnits representerade i hela sjöfartsindu...

Stålindustri

SPM har funnits inom stålindustrin sedan början av 1970-talet och fortsätter att bidra till ökad driftsäkerhet i anläggningar hos ledande tillverkare världen över.

Cementindustri

Cementindustrin tar sig i allt större utsträckning an den strategi för förebyggande underhåll som sedan länge är mycket framgångsrik i många andra industrier. Underhållet representerar en markant del av driftskostnaderna och är därför också en avgörande del i arbetet med effektivisering. SPM har...

Fordonsindustri

Fordonsindustrin är en av världens mest dynamiska och konkurrensutsatta branscher, vilket medför konstanta påtryckningar om förbättrad prestanda och kvalitet i en kostnadskänslig miljö. Som ett led i arbetet mot ökad OEE (Overall Equipment Efficiency) och för att uppnå WCP (World Class Performanc...

Kemisk industri

SPM levererar utrustning för tillståndskontroll till kemisk industri över hela världen. Tillståndskontroll har blivit en naturlig och livsviktig del i driften, bland annat för företag som tillämpar Six Sigma för att systematiskt arbeta med processvariationer.

Energiproduktion

Underhållsstrategin inom kraftindustrin har förändras under de senaste åren. Många energiproducenter fokuserar nu på förbättrad maskintillgänglighet för att stärka sin konkurrenskraft och få en högre avkastning. I en tid med nedskärningar och ökad efterfrågan är en underhållsstrategi med fokus på...

Fastighetsunderhåll

Redan i slutet av sjuttiotalet började de första sjukhus och flygplatser använda SPM:s portabla instrument för att kontinuerligt kontrollera den mekaniska konditionen på fläktar och motorer. Sedan dess har man börjat använda vår utrustning i många andra typer av byggnader med höga krav på tillgän...

Olja och gas

Olje- och gasindustrin är extremt kapitalintensiv och underhållet av produktionsutrustning är av avgörande betydelse. Samtidigt är dessa industrier förknippade med risker relaterade till själva råvarorna. Tillståndskontroll i dessa branscher handlar inte bara om att maximera produktionen utan ock...

Träindustri

Träförädling är en av världens äldsta industrier. Inom denna bransch är säkerhet, produktivitet och maximalt utbyte av råvaran viktiga parametrar. Nyttjandet av trä som byggmaterial ökar ständigt och det råder hög efterfrågan på träprodukter. Fallerande produktionsutrustning kan påverka produktio...