Tillbehör

Här hittar du praktiska och robusta tillbehör till din mätutrustning som underlättar ditt dagliga arbete.

CondID

CondID är en RFID-tagg för mätpunktsidentifiering tillsammans med handinstrumenten Leonova Diamond och Leonova Emerald.

Headset och hörtelefoner

Headset och hörtelefoner med mikrofon ger utmärkt ljudåtergivning även i bullriga miljöer.

Tachometer- och temperaturgivare

Tachometer- and temperaturgivaren används med handinstrumenten Leonova Diamond och Leonova Emerald.

Förvaringsväskor

Vårt urval av hårda och mjuka förvaringsväskor förenklar transport och förvaring av instrument och tillbehör.

Handhållen givare med mätspets och givare med integrerad magnet

Handhållen stötpulsgivare med mätspets och givare med integrerad magnet för enkel och flexibel mätning med handinstrument.