Tachometer- och temperaturgivare

Tachometer- and temperaturgivaren används tillsammans med handinstrumenten Leonova Diamond och Leonova Emerald för optisk mätning (laserljusstråle) av varvtal och för kontaktmätning av såväl varvtal som periferihastighet. Givaren har även en inbyggd temperatursensor för mätning upp till +300 °C.

Optisk mätning av rotationshastighet 

En laserljusstråle riktas mot en reflekterande tejp på det roterande objektet från ett avstånd på 30-2000 mm.

Kontaktmätning av varvtal

En kontaktadapter försedd med en kontaktspets med gummielement monteras på givaren som sedan trycks mot hjulets eller axelns centrum.

Kontaktmätning av periferihastighet

En kontaktadapter försedd med ett kontakthjul hålls mot periferin av axeln, kilremmen e dyl. Hastigheten avläses i enheter som beror av det kontakthjul som används.

Temperaturmätning

Givaren används också för temperaturmätning med ett termoelement i intervallet −20 till 300 °C.

Läs mer om våra portabla instrument Leonova Diamond och Leonova Emerald

Leonova Diamond

Leonova Diamond® är ett avancerat portabelt instrument med kraftfulla analys- och felsökningsfunktioner för effektiva mätronder i tuff industriell miljö.

Leonova Emerald

Leonova Emerald® är ett lättanvänt portabelt instrument för industriell tillståndskontroll med omfattande mätronder och stora mängder mätdata.