Cementindustri

Cementindustrin tar sig i allt större utsträckning an den strategi för förebyggande underhåll som sedan länge är mycket framgångsrik i många andra industrier. Underhållet representerar en markant del av driftskostnaderna och är därför också en avgörande del i arbetet med effektivisering. SPM har länge varit aktiva inom cementindustrin och vi fortsätter att bidra till ökad driftsäkerhet i produktionsanläggningar världen över med hjälp av våra innovativa teknologier.

Inom cementindustri har maskintillgänglighet högsta prioritet. Oplanerade driftstopp orsakade av fel på utrustningen kan bli mycket kostsamma. Otillräcklig tillgänglighet påverkar produktionen på timbasis och i cementindustrin är dessa siffror ofta mycket höga. Kostnaderna för följdskador kan bli astronomiska om den huvudsakliga tillverkningen skulle stanna. I cementindustrin tillämpas tillståndskontroll ofta på roterugnar, separatorer, krossar, såll, växellådor, transportband, fläktar, kvarnar av olika slag samt hissar och blåsmaskiner.

Lösningar för cementindustrin

Många av maskinerna körs under hårda, dammiga, smutsiga och varma förhållanden. Detta kräver optimerad smörjning av alla lager. Låga varvtal ställer speciella krav på mätmetoden som används för övervakning. SPM-metoden är unik då den möjliggör övervakning under dessa förhållanden och dessutom ger långa förvarningstider på begynnande lagerskador. Tekniken används inte bara för att övervaka manuellt smorda lager utan också tillsammans med automatiska smörjsystem genom att skicka signal om smörjning till systemen. SPM Spectrum i kombination med EVAM passar dessutom mycket bra för att kontrollera driftsförhållanden för växellådor. På långsamroterande maskiner kan mätmetoden SPM HD® med fördel användas. SPM HD använder varvtalsbaserad samplingsfrekvens och avancerade algoritmer för att säkerställa högsta möjliga signalkvalitet och knivskarpa spektrum för analys.

SPM:s produktsortiment innehåller portabla mätinstrument, onlinesystem och tillbehör som alla är specialtillverkade för att mäta stötpulser från roterande maskiner samt utrustning för vibrationsmätning för upptäckt av uppriktningsfel, obalanser och växellådsproblem med mera.

Handinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Intellinova-onlinesystem

Ett onlinesystem för tillståndskontroll och diagnos övervakar produktionskritisk utrustning dygnet runt och maximerar anläggningens tillgänglighet och prestanda.

Produkter för Ex-miljö

Produkter för användning i potentiellt explosiva miljöer inkluderar onlinesystem och handinstrument med tillbehör som givare, transmittrar och headset med mikrofon.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.

Case

Onlineövervakning på roterugn

Denna anläggning för materialbehandling bytte ut sitt tidigare vibrationsövervakningssystem på roterugnens trumma mot onlinesystemet Intellinova Compact efter en framgångsrik testinstallation med mätmetoden SPM HD.

Lång förvarningstid för kulkvarn hos Orcem med HD-teknologi

Nederländska cementtillverkaren Orcem använder HD-teknologier för att övervaka den mekaniska konditionen på en kulkvarn, som är en mycket viktig del av tillverkningsprocessen. I många fall kan produktionen bli starkt begränsad eller stoppas helt om kulkvarnen inte fungerar. Därför är noggrann obs...

Nyheter

Case study: Lyckade testmätningar på roterugn

I materialbearbetningsindustrin – som exempelvis cement- eller kraftmassatillverkning – är roterugnen en produktionskritisk maskin. Denna fallstudie handlar om resulta...

Framgångsrik uppgradering av vibrationsövervakningssystem hos Orcem

Nederländska cementtillverkaren Orcem, med produktion söder om Rotterdam, utvecklar och tillverkar specialcementen ECO2cem. En av de främsta fördelarna med ECO2cem är...

Cementa AB installerar SPM HD på ugnsdrivning

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Tillverkningen av cement sker i Slite, Skövde och...