HD-teknologier ger lång förvarningstid för kulkvarn hos Orcem

Nederländska cementtillverkaren Orcem använder HD-teknologier för att övervaka den mekaniska konditionen på en kulkvarn, som är en mycket viktig del av tillverkningsprocessen. I många fall kan produktionen bli starkt begränsad eller stoppas helt om kulkvarnen inte fungerar. Därför är noggrann observation av kvarnens driftskondition viktigt.

Kombinationen av vibrationsövervakning och stötpulsmätning med SPM HD är perfekt för denna typ av applikation. Stötpulsteknologin är mycket lämplig för att upptäcka lagerskador i "bullriga" miljöer som växellådan i detta case. Vibrationsövervakning är optimalt för lågfrekventa signaler som är kopplade till obalans, lösa kugghjul och feluppriktning. Denna fallstudie beskriver konfigurationen av övervakningssystemet samt iakttagelser på en växellåda och frånluftsfläkt tillhörande en kulkvarn.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_013B_BallMill_Orcem_NL.pdf English (United Kingdom) 6 MB 11/16/2016
Condition Monitoring of Ball Mill with HD Technologies by Robbert de Rouw.

SPM i cementindustrin

SPM har länge varit aktiva inom cementindustrin och vi fortsätter att bidra till ökad driftsäkerhet i produktionsanläggningar världen över med hjälp av våra innovativa teknologier.

Intellinova Standard

Intellinova® Standard är ett onlinesystem för tillståndskontroll där väl beprövade metoder och modern teknik möts för att säkerställa maximal tillgänglighet på kritiska maskiner.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.