Produkter och tjänster

Vi arbetar uteslutande med att möjliggöra tidig upptäckt av maskinfel och presentera utvärderade konditionsdata för tillståndsbaserat underhåll. På SPM täcker vi alla aspekter av tillståndskontroll, från handhållna instrument och permanent installerade varningsenheter till storskaliga onlinesystem som styrs genom vår egenutvecklade diagnostik- och analysprogramvara.

Tillståndskontroll – vad vi erbjuder

 • Handinstrument
 • Kontinuerlig övervakning
 • Mjukvara
 • Konditionsövervakning i Ex-miljö
 • Axeluppriktning
 • Givare och transmittrar
 • Utbildning med SPM Academy
 • Tjänster

Tillståndskontroll erbjuder många fördelar. Det ger en tydlig bild av maskinernas mekaniska kondition och är ett effektivt hjälpmedel för att analysera och fastställa grundorsaken till maskinproblem.

Fördelar med tillståndskontroll

 • Lång förvarningstid för potentiella problem
 • Minskar oplanerade driftstopp
 • Förbättrar utrustningens tillförlitlighet
 • Mindre underhållskostnader
 • Maximerad livslängd

Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster.

Handinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Kontinuerlig övervakning

En permanent installerad lösning för kontinuerlig tillståndskontroll är idealisk för övervakning av enskilda maskiner.

Mjukvara

Intelligent mjukvara för ditt övervakningssystem – från lättanvända appar till avancerad analysprogramvara.

Konditionsövervakning i Ex-miljö

Våra högpresterande handinstrument och onlinesystem finns också i versioner för användning i explosionsfarliga miljöer.

Axeluppriktning

Korrekt axeluppriktning är avgörande för att maskiner ska gå så effektivt som möjligt. LineLazer är snabbt och enkelt att använda.

Givare och transmittrar

Valet av givare har stor betydelse för mätnoggrannheten. I vårt utbud finns givare och transmittrar för alla behov.

Utbildning med SPM Academy

SPM Academy utbildar chefer, arbetsledare, produktions- och underhållspersonal som på olika sätt är involverade i mekanisk tillståndskontroll.

Tjänster

Vi erbjuder kvalificerad utbildning, hjälp med analys och rapportering av driftskondition på månadsbasis, samt konsulttjänster på expertnivå.