Produkter och tjänster

Vi arbetar uteslutande med att möjliggöra tidig upptäckt av maskinfel och presentera utvärderade konditionsdata för tillståndsbaserat underhåll. På SPM täcker vi alla aspekter av tillståndskontroll, från handhållna instrument och permanent installerade varningsenheter till storskaliga onlinesystem som styrs genom vår egenutvecklade diagnostik- och analysprogramvara.

Handinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Kontinuerlig övervakning

En permanent installerad lösning för kontinuerlig tillståndskontroll är idealisk för övervakning av enskilda maskiner.

Mjukvara

Intelligent mjukvara för ditt övervakningssystem – från lättanvända appar till avancerad analysprogramvara.

Produkter för Ex-miljö

Våra högpresterande handinstrument och onlinesystem finns också i versioner för användning i explosionsfarliga miljöer.

Axeluppriktning

Korrekt axeluppriktning är avgörande för att maskiner ska gå så effektivt som möjligt. LineLazer är snabbt och enkelt att använda.

Givare och transmittrar

Valet av givare har stor betydelse för mätnoggrannheten. I vårt utbud finns givare och transmittrar för alla behov.

Utbildning med SPM Academy

SPM Academy utbildar chefer, arbetsledare, produktions- och underhållspersonal som på olika sätt är involverade i mekanisk tillståndskontroll.

Konditionsövervakningstjänst

SPM:s konditionsövervakningstjänst erbjuder larmbevakning och månadsrapporter med analys av mätresultat.