Condmaster Ruby

Hjärtat i SPM:s lösningar för tillståndskontroll är den kraftfulla mjukvaran Condmaster® Ruby, som innehåller all nödvändig expertkunskap för utvärdering av maskinkondition.

Condmaster.NET

Webbapplikationen och appen Condmaster.NET för iOS och Android används för att visa data från Condmaster Ruby i webbläsare på alla typer av enheter.

LineLazer-app

Med den användarvänliga LineLazer-appen för axeluppriktning är det enklare än någonsin att få jobbet gjort. Appen guidar användaren genom hela processen med ett intuitivt 3D-gränssnitt.

iLearnReliability

Det interaktiva e-learningpaketet iLearnReliability™ från Mobius Institute omfattar grundläggande och avancerade kunskaper för att upptäcka och diagnostisera maskinfel och genomföra nödvändiga korrigerande åtgärder.