Konditionsövervakningstjänst SPM ServiceNet

SPM:s konditionsövervakningstjänst erbjuder larmbevakning och månadsrapporter med analys av mätresultat.

Via vår konditionsövervakningstjänst tillhandahåller vi övervakning av det mekaniska tillståndet på kritiska maskiner. I tjänsten ingår larmbevakning och månatliga analysrapporter av maskinernas kondition. Våra servicetekniker skapar lättförståeliga rapporter som beskriver eventuella skador som har uppstått. Rapporterna publiceras i webbportalen SPM ServiceNet.

Flera personer kan ha egna inloggningsuppgifter för att ta del av rapporterna. I de fall där mätresultaten skickas till SPM:s server ingår säker lagring av mätresultat med backup varje dygn. Enheterna kan anslutas till vår server med 4G-modem.

Visste du att du kan hyra utrustning från oss för tillståndskontroll av dina maskiner?

Vi erbjuder möjligheten att hyra utrustning för tillståndskontroll. Fördelarna är många:

  • Hela hyran är skattemässigt avdragsgill som en driftskostnad; inga avskrivningar behöver utföras.
  • Hyran belastar drift-/underhållsbudget och behöver inte föregås av en investeringsbegäran.
  • Efter hyrestidens slut kan man välja att antingen förlänga hyrestiden, lämna tillbaka utrustningen och uppgradera till den senaste tekniken/produkten vi utvecklat (vid hyrestidens slut) eller köpa loss utrustningen.
  • Kostnaden sprids över en längre tidsperiod.
  • Genom att hyra utrustningen bibehåller företaget sin likviditet (betalningsförmåga på kort sikt). Detta är viktigt för att kunna expandera och kunna fatta snabba inköpsbeslut, men också för att klara oväntade utgifter.

SPM Instrument samarbetar sedan flera år tillbaka med ett finansinstitut som kan erbjuda en rad olika ekonomiska lösningar.

Kontakta din SPM-representant för att få veta mer och diskutera dina behov.