Lösningar för driftsäkerhet

Vi levererar lösningar för tillståndskontroll till industrier i många olika branscher. Våra innovativa teknologier har kapacitet att lösa problem kring underhåll och driftsäkerhet, oavsett bransch eller applikationens komplexitet. Här hittar du information kring några av de branscher och applikationer som vi arbetar med och hur några av våra kunder har kunnat dra nytta av våra lösningar.

Trådlös övervakning

Trådlös övervakning är det smarta sättet att snabbt komma igång med fjärrövervakning av produktionsutrustning som pumpar och fläktar. Den treaxiella vibrationsgivaren Airius är hjärtat i SPM:s trådlösa övervakningslösning.