Papper och massa

SPM har gedigen erfarenhet och djupgående kunskap om tillståndskontroll av processkritisk utrustning i pappers- och massaindustrin, en bransch där kontroll över driftskonditionen är ett måste för att optimera lönsamheten.

Tillståndskontroll är en av grundstenarna i kapitalförvaltning inom papper och massa. De huvudsakliga drivkrafterna bakom ett konditionsbaserat underhåll inom denna bransch är att upprätthålla tillgänglighet, förlänga förvarningstider och undvika följskador.

De vanligaste maskinerna inom papper och massa är transportband, flismaskin, såll, blåsmaskiner, transportskruvar, raffinörer, trycksilar, omrörare/upplösare, pressnyp, filtvalsar/ledvalsar, bågvalsar, sugvals, yankee-cylindrar, torkcylindrar, vakuumpumpar, rullmaskiner samt elmotorer, pumpar, fläktar och växellådor.

Med vår djupa kunskap om den tuffa mätmiljön i pappersindustrin vet vi att vi kan erbjuda den hård- och mjukvara med tillbehör som behövs för effektiv tillståndskontroll, hela vägen från datainsamling till utvärderade mätresultat. Våra produkter och tekniker är särskilt utvecklade för de behov som finns inom pappers- och massaindustrin.

"Vi fortsätter att investera i utrustning från SPM så att vi kan öka fabrikens tillgänglighet genom att undvika att lagerfel tillåts utvecklas till haverier."

Andreas Lindblom, Underhållschef Mek på Södra Cell Värö

Produkter för pappers- och massaindustrin

Med god insikt i den tuffa miljön på pappersbruk erbjuder vi både den hård- och mjukvara du behöver för effektiv tillståndskontroll på kritisk utrustning, från datainsamling hela vägen till utvärderade mätdata. Våra produkter och mätmetoder är specifikt utvecklade för pappers- och massaindustrins behov.

Handinstrument

Vårt utbud av handinstrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.

Intellinova-onlinesystem

Ett onlinesystem för tillståndskontroll och diagnos övervakar produktionskritisk utrustning dygnet runt och maximerar anläggningens tillgänglighet och prestanda.

Givare och transmittrar

Att välja rätt givare för din applikation är avgörande för mätnoggrannheten. Bland våra många olika alternativ finns det stötpuls- eller vibrationsgivare för alla behov.

Case

Lagerskador på pressvals

På rumänska pappersbruket Vrancart S.A. är onlinesystemet Intellinova Compact med HD-teknologi installerat för övervakning av presspartiet på pappersmaskinen K25. Detta case gäller upptäckten av lagerskador på en av pressvalsarna och visar utvecklingen av skadan under en period på cirka sex veckor.

Kugg- och lagerfel på flerstegsväxellåda

Denna case study, en del av ett omfattande projekt som undersökt och fastställt bästa praxis för övervakning av växellådor med HD-teknologi, handlar om tillståndskontroll på en flerstegsväxellåda i en massafabrik.

Onlineövervakning på roterugn

Denna anläggning för materialbehandling bytte ut sitt tidigare vibrationsövervakningssystem på roterugnens trumma mot onlinesystemet Intellinova Compact efter en framgångsrik testinstallation med mätmetoden SPM HD.

Mätningar med HD-teknologi på guskvals

Denna case study visar jämförande mätningar mellan SPM HD och HD ENV på lagret till en guskvals i pappersmaskinen K25 på det rumänska pappersbruket Vrancart S.A. Adjud.

Ytterringsskada på Chemi-Washer

Denna fallstudie från den bulgariska massafabriken Svilocell handlar om upptäckten av en lagerskada genom ronderingsmätning av driftskonditionen på en Chemi-Washer med hjälp av handinstrumentet Leonova Diamond.

Tillståndskontroll på tvättpress med SPM HD

Denna case study beskriver testmätningar som utförts på en långsamtroterande tvättpress (ca 8 RPM) i blekeriet vid Zellstoff Pöls AG i Österrike med hjälp av mätmetoden SPM HD.

Lagerövervakning på långsamtroterande lågtryckskik

Denna fallstudie handlar om implementation av tillståndskontroll på en lågtryckskik i ett av Sveriges största massabruk, Södra Cell Mönsterås.

Vibrationsövervakning på superkalander till pappersmaskin

På pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden tillämpas vibrationsövervakning på superkalandern till PM8 både för att optimera driften och förlänga livslängden på valsarna.

SPM HD på lågvarviga maskiner i papper- och massaindustrin

Ortvikens Pappersbruk, ägt av SCA, tillverkar bestruket tryckpapper, LWC- och tidningspapper på fyra maskiner med en årlig produktionskapacitet på 850.000 ton. För Ortviken är mätmetoden SPM HD® lösningen på år av problem med lagerrelaterade haverier på lågvarviga maskiner som exempelvis bandpres...

Hallsta Pappersbruk mäter lagerkondition med SPM HD

"I samarbete med SPM har vi sedan april 2009 bedrivit ett projekt på fyra av våra bandpressar, där vi mätt lagerkondition med mätmetoden SPM HD. Att bandpressarna fungerar som de ska är viktigt för att bibehålla kvaliteten på pappersmassan. Eventuella haverier leder också till stora kostnader för...

Nyheter

Innovativt samarbete hjälper Södra Cell dra fördel av digitaliseringen med Airius LTE-M trådlösa vibrationsgivare

På SPM är vi lösningsorienterade och nyfikna. Vårt utvecklingsarbete bygger på ett genuint intresse för att lösa problem och en betydande del sker i samarbete med kund...

Rottneros förbättrar driftsäkerheten med Airius trådlösa vibrationsgivare från SPM

Rottneros, specialist inom utveckling och produktion av massa, fortsätter att prioritera driftsäkerhet och prestanda på viktig utrustning. Efter år av framgångsrik imp...

Holmen Paper inleder andra etappen i uppgraderingen av onlinesystem på PM11 vid Hallsta pappersbruk

Baserat på framgången från den inledande fasen av uppgraderingen under 2022 tar Holmen Paper, branschledande inom papperstillverkning, ännu ett steg mot innovation gen...

Södra Cell fortsätter investera i trådlös tillståndskontroll med Airius LTE-M

Efter en framgångsrik första etapp investerar nu skogskoncernen Södra i ytterligare ettusen trådlösa Airius LTE-M vibrationsgivare för massabruken i Mönsterås, Mörrum...

DS Smith Zărnești utökar onlineövervakning på pappersmaskin

Efter en framgångsrik första etapp av ett omfattande projekt för tillståndskontroll sommaren 2021 har det rumänska pappersbruket DS Smith Paper Zărnești beslutat om en...