Stora rullar av wellpapp i en ren, industriell miljö

Fosber väljer Intellinova Parallel EN för tillståndskontroll på produktionslinjer för wellpapp

Fosber är en ledande global leverantör som designar, konstruerar och installerar kompletta linjer och individuella maskinenheter för produktion av förpackningar av wellpapp. Fosber Group grundades i toscanska Lucca 1978 och levererar kompletta wellpappsmaskiner och större maskinuppgraderingar över hela världen genom sitt italienska huvudkontor och strategiskt belägna dotterbolag i USA och Kina.

Fosbers kraftfulla övervakningsverktyg Pro/Care samlar kontinuerligt in produktions-, process- och maskindata i realtid. Detta gör det möjligt för verktyget att på ett intelligent och vetenskapligt sätt hantera underhåll och teknisk support, samt tillhandahålla förebyggande diagnostik och oöverträffad dataanalys.

Baserat på insamlade produktionsdata och användningen av korrugeringsmaskinen identifierar och planerar Pro/Care de underhållsuppgifter som behöver utföras och när, samt ger instruktioner.

Med SPM:s onlinesystem Intellinova Parallel EN, analysmjukvaran Condmaster Ruby och DuoTech accelerometrar övervakar modulen Pro/Care CMD (Corrugator Machine Diagnostics) kontinuerligt alla huvudmotorer och dess mekaniska transmission och korsrefererar samtidigt dessa data med faktiska driftförhållanden och typ av produktion på wellpappsmaskinen.

Systemet upprättar en självlärande korrelationsmatris mellan den uppmätta strömförbrukningen för den mekaniska transmissionen mot wellpappsmaskinens faktiska parametrar under drift. Detta ger diagnostisk analys i realtid eftersom systemet omedelbart kan identifiera eventuella anomalier.

SPM Instrument Italien spelade en nyckelroll i att hjälpa Fosber med konfiguration av Condmaster Ruby och integration av mätresultat i Pro/Care, och är stolta över att bidra till den kontinuerliga utvecklingen av Fosbers övervakningssystem.