Nyheter

Umeå Energi väljer tillståndskontroll från SPM

Umeå Energi har tecknat avtal med SPM Instrument om utrustning för tillståndskontroll på kraftvärmeverken Dåva 1 och 2 samt företagets övriga produ...

SPM HD kapar underhållskostnader på SCA Ortviken

SCA Ortviken, där man sedan sommaren 2010 mäter lagerkondition med SPM HD.

SPM installerar turbinövervakning på Strängnäs Energis kraftvärmeverk

SPM Instrument har av Strängnäs Energi AB fått i uppdrag att installera utrustning för vibrationsmätning på kraftvärmeverkets ångturbin.

SPM Instrument utrustar rullmaskin till KM8 på Stora Enso Skoghall

På kartongbruket Stora Enso Skoghall togs under år 2009 beslutet att byta ut det tidigare systemet för vibrationsövervakning av kartong-maskinen KM8.

SPM Instrument lanserar revolutionerande mätmetod för tillståndskontroll

I samband med företagets 40-årsfirande presenterar SPM Instrument AB nu nästa generations stötpulsmetod. SPM HD® är en avancerad och patentsökt mät...

Förfinad SPM-metod sparar pengar på Hallsta Pappersbruk

På Hallsta Pappersbruk i Roslagen har man sedan april 2009 bedrivit ett mycket framgångsrikt projekt i samarbete med SPM Instrument, där man mätt l...