Umeå Energi väljer tillståndskontroll från SPM

Umeå Energi har tecknat avtal med SPM Instrument om utrustning för tillståndskontroll på kraftvärmeverken Dåva 1 och 2 samt företagets övriga produktionsanläggningar.

Det kommunala energibolaget Umeå Energi är verksamma inom energi och kommunikation och erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla, el, bredband och kabel-tv. Umeå Energi  producerar el i de två kraftvärmeverken Dåva 1 och 2 samt med vind-kraft och levererar energi till privat- och företagskunder i hela landet.

Under några år har tillståndskontrollen på Umeå Energi skett med andra mätmetod-er, men i samband med byggnationen av det nya kraftvärmeverket Dåva 2 valde man att installera mätutrustning och teknik från SPM och återgå till detta även på övriga anläggningar.

Ordern omfattar den portabla versionen av onlinesystemet Intellinova samt mät-instrumenten Leonova Infinity och VibChecker. Utrustningen kommer att användas av personal i gruppen Yttre underhåll på Umeå Energis samtliga produktions-enheter.

Kjell Gidlund, FU-inspektör på Umeå Energi, kommenterar: ”Efter några års frånvaro från SPM är vi åter tillbaka och tar nya tag med tillståndskontrollen. Då det nya kraft-värmeblocket på Dåva levererades med SPM-mätning och även vår vindkraft nyttjar SPM-tekniken för sin statuskontroll var det helt naturligt att återvända till SPM igen. Genom att använda samma teknik i alla våra anläggningar anser vi att vi får en större och bredare kompetens vilket är utvecklande för både företaget och oss med-arbetare. Att SPM dessutom erbjuder en bra service och är smidiga att ha att göra med gjorde inte valet svårare.”