Nyheter

Case study: Lyckade testmätningar på roterugn

I materialbearbetningsindustrin – som exempelvis cement- eller kraftmassatillverkning – är roterugnen en produktionskritisk maskin. Denna fallstudi...

Framgångsrik uppgradering av vibrationsövervakningssystem hos Orcem

Nederländska cementtillverkaren Orcem, med produktion söder om Rotterdam, utvecklar och tillverkar specialcementen ECO2cem. En av de främsta fördel...

Cementa AB installerar SPM HD på ugnsdrivning

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Tillverkningen av cement sker...