Photo: Cementa

Cementa AB installerar SPM HD på ugnsdrivning

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Tillverkningen av cement sker i Slite, Skövde och i Degerhamn. På anläggningen i Slite övervakar man nu driftskonditionen på ugnsdrivningen med SPM HD.

Under december 2013 tog Cementa ett viktigt steg i utvecklingen av sitt arbete med förebyggande underhåll. Man har valt att installera online lagerövervakning med SPM HD samt vibrationsmätning på drivningen till den roterande ugn som bränner kalkstenen till klinker. Drivningen består av två motorer och växellådor som via en kuggväxel driver ugnen. Det är mycket kritiskt att ugnen inte stannar oplanerat och man väljer därför att bygga ut övervakningen just här.

Övervakningssystemet består av sexton stötpulsgivare och sex vibrationsgivare. Mätenheterna är av modellen Intellinova Compact INS12.

FU-gruppen har under 2012 även uppgraderat tidigare handinstrument för stötpulsmätning till Leonova Infinity för att höja nivån även på mätpunkter som ronderas med portabel mätning.

Underhållsingenjör Håkan Lindqvist kommenterar valet av mätutrustning:
”Vi har en lång historia tillsammans med SPM, som går tillbaka till tidigt 80 tal. Under åren som gått har vi också upplevt hur SPM förstått vikten av en bra kundkontakt och service vilket var avgörande för vårt val av leverantör gällande onlineutrustning. I och med detta har vi tagit ytterligare ett steg mot ett förbättrat underhåll på vår fabrik. Förhoppningen nu är att vi får möjlighet att utveckla detta till flera viktiga maskiner. Mätningen på ugnsdrivningen pågår nu för fullt och utan problem.”

Cementas anläggning på Gotland är en av Europas mest moderna och energisnåla cementfabriker med avancerade mätnings- och övervakningssystem. För att garantera kvaliteten analyseras prover under hela produktionsprocessen med hjälp av automatisk provtagning och kontroll. På Slitefabriken arbetar 240 personer. Kapaciteten uppgår till 7 000 ton cement per dygn, vilket motsvarar ca 2,5 miljoner ton per år. Årligen genererar fabriken 20 500 MWh el och fjärrvärmeproduktionen är 15 600 MWh.