Case study: Successful trial measurements on low-speed rotary calciner
Rotary calciner. Photo: SPM Instrument

Case study: Lyckade testmätningar på roterugn

I materialbearbetningsindustrin – som exempelvis cement- eller kraftmassatillverkning – är roterugnen en produktionskritisk maskin. Denna fallstudie handlar om resultaten av testmätningar online med HD-teknologierna och DuoTech-accelerometern.

De första testmätningarna på den långsamtroterande ugnen (3,5 RPM) skedde under hösten 2013, då med hjälp av mätmetoden SPM HD. Efter att mätsystemet med framgång identifierat en lagerskada ersattes det tidigare vibrationsövervakningssystemet med en fast installation av Intellinova Compact från SPM.

Vid senare mätningar med den nya DuoTech-accelerometern  och vibrationsteknologin HD ENV upptäcktes ytterligare lagerproblem, däribland en ytterringsskada med över tio månaders förvarningstid.

Läs hela fallstudien.