Onlineövervakning på roterugn

Denna anläggning för materialbehandling bytte ut sitt tidigare vibrationsövervakningssystem på roterugnens trumma mot onlinesystemet Intellinova Compact efter en framgångsrik testinstallation med mätmetoden SPM HD.

Under testmätningarna hösten 2013 indikerade systemet omgående en tydlig ytterringsskada på ett av trummans bärhjulslager. Cirka tre månader senare byttes lagret ut, då skadorna på ytterringen också bekräftades. Baserat på resultaten från dessa testmätningar installerades ett permanent Intellinova onlinesystem under första halvåret 2014.

Under 2017 genomfördes nya testmätningar, nu med hjälp av DuoTech-accelerometern, som möjliggör mätning med de båda mätmetoderna SPM HD och HD ENV på en och samma givare. Tack vare denna möjlighet beslutade underhållsavdelningen att nu också göra testmätningar med HD ENV. Ytterligare lagerskador som upptäcktes under denna andra testperiod bekräftade att HD-teknologierna och DuoTech har kapacitet att i ett tidigt stadium upptäcka skador på denna långsamtroterande applikation, och att skadans utvecklingsprocess kan följas över tid.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_019B_Calciner_NL.pdf English (United Kingdom) 2 MB 1/27/2023
In material processing industries the rotary kiln, or calciner, is a production-critical piece of equipment. This case study deals with the results of online test measurements on a calciner, involving the HD condition monitoring technologies and the DuoTech accelerometer.
CS_019E_Calciner_NL.pdf Spanish (Spain, International Sort) 2 MB 1/27/2023
En las industrias de procesamiento de materiales, el horno rotatorio, o calcinador, es una pieza de equipo crítica para la producción. Este estudio de caso trata sobre los resultados de las mediciones de prueba en línea en un calcinador que involucra tecnologías de monitoreo de condición HD y el acelerómetro DuoTech.

Intellinova Compact

Intellinova® Compact är ett högpresterande onlinesystem, väl lämpat för fjärrövervakning eller industriella miljöer med mätpunkter i spridda grupper.

DuoTech-accelerometer

Accelerometern DuoTech® kombinerar två av de mest använda och framgångsrika metoderna för tillståndskontroll: vibrationsmätning och stötpulsmätning.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.