The ball mill at Orcem Moerdijk. Photo: Orcem

Framgångsrik uppgradering av vibrationsövervakningssystem hos Orcem

Nederländska cementtillverkaren Orcem, med produktion söder om Rotterdam, utvecklar och tillverkar specialcementen ECO2cem. En av de främsta fördelarna med ECO2cem är att tillverkningsprocessen orsakar mindre koldioxidutsläpp, vilket gör denna cement till ett mycket miljövänligt alternativ jämfört med traditionell cement.

I produktionen av ECO2cem används masugnsslagg, en restprodukt från stålverk. Järnmalm, kalcium och koks smälts i en masugn vid 1500°C till flytande gjutjärn. Den låga densiteten hos de icke järnhaltiga delarna i slaggen gör att de flyter upp till ytan där de tas tillvara för användning i produktionen av cementen, som i huvudsak består av kalcium, aluminium och kisel.

Under 2014 ersattes anläggningens tio år gamla övervakningssystem VCM från SPM med onlinesystemet Intellinova, något som ger Orcem möjlighet att dra nytta av stötpulsteknologin SPM HD samt många avancerade funktioner i den omfattande analysmjukvaran Condmaster Ruby. I slutet av 2014 implementerades även den nya vibrationsteknologin HD ENV. Sedan dess har man med hjälp av dessa båda mätmetoder kunnat upptäcka lagerproblem i kulkvarnens växellåda och fläktar med mycket långa förvarningstider, vilket har lett till stora besparingar till följd av minskad stilleståndstid och lägre reparationskostnader.

Jeroen Bömer, platschef på Orcem Moerdijk säger: “SPM HD är utan tvekan den bäst lämpade teknologin för tillståndskontroll av vår roterande utrustning. Kvarnar, fläktar m m är utsatta för krävande driftsförhållanden och under åren har vi kunnat undvika många komponentfel tack vare känsligheten hos mätmetoden SPM HD, som vi använder för att övervaka all vår kringutrustning. I utbyggnaden av vår produktionsanläggning, som tas i drift 2017, kommer vi att använda teknik från SPM."

Läs vår case study om tillståndskontroll på en kulkvarn hos Orcem.